Administration tar tid från chefer

Administration tar tid från chefer

Digitaliseringen påverkar både ens privat- och arbetsliv. Nya framsteg med modern teknik dyker ständigt upp och gör att vårt arbetssätt och vardag förändras. Digitaliseringen kan underlätta och minska administrationen i företag så att man istället kan fokusera mer på till exempel strategier och långsiktiga mål. Trots det upplever många chefer det motsatta.

Administrationen ökar

Enligt en undersökning som genomfördes av tidningen Chef ökar administrationen för chefer trots att vi rör oss mot en mer digitaliserad värld med mindre manuellt arbete. Sådant som deltagarna i granskningen tycker att andra i organisationen istället skulle kunna hantera tar tid från den dagliga verksamheten. Ungefär var tredje chef anser sig lägga ner mer än 50 % av sin arbetstid på någon typ av administration vilket skapar både stress och minskad trivsel bland många.

Hur ska detta problem kunna lösas på bästa tänkbara sätt?

Delegera är ett tips. Dessvärre är ett vanligt förekommande problem att många ledare inte har någon att överlåta den växande högen av administration till. Det är varken tids- eller kostnadseffektivt att en högt uppsatt chef gör sådana typer av arbetsuppgifter istället för en administrativ resurs som faktiskt trivs med sådant.

Finns inte möjligheten att delegera gäller det att planera sin tid på ett effektivt sätt. Det kan göras genom att avsätta tid i kalendern för administration där du i förväg har staplat upp vad som måste utföras och vara klart. Stäng ner mejlen och gärna även telefonen för att kunna fokusera 100 % och gör en arbetsuppgift i taget istället för att ha fem olika igång samtidigt.

Känner du att du som chef lägger alldeles för mycket tid på administrering och vill ha avlastning? Ring oss på 08-566 166 60 eller mejla bemanning@serveoffice.se så kan vi berätta hur vi kan hjälpa och underlätta för dig i ditt dagliga arbete.

Dela gärna: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn