serveOffice Nyheter


2017-11-15

Månadens medarbetare Oktober

Oktober månads utmärkelse för månadens medarbetare går till Britt Nilsson med motiveringen:

”Britt är nu på sitt 4:e uppdrag via serveOffice. Genom att vara #personligtengagerad gör hon sig snabbt oumbärlig hos kunderna med hjälp av flexibilitet, lugn och stor kunskap. Vare sig företaget är litet eller stort, jobba självständigt eller i grupp, jobba med allt det löpande eller bara en specifik arbetsuppgift så visar Britt alltid en både #skickligtproduktiv och #proffsigtkreativ sida. En riktig serveOfficer!”

Grattis Britt, keep up the good work!


2017-11-03

Mot en diskrimineringsfri rekrytering

Hålla intervju

Vi på serveOffice har alltid stått för jämställdhet och människors lika värde. I vårt arbete med rekrytering och det ansvar vi har i rollen som arbetsgivare funderar vi ständigt på hur vi skall kunna jobba mer, bättre och djupare med dessa frågor. Vår förhoppning är att våra åtgärder inom detta skapar ett mervärde för samhället i stort.

Vid en diskussion på huvudkontoret för några veckor sen så kunde vi, helt enade, fatta ett beslut som tar avstamp i vår gemensamma värdegrund som säger att alla kandidater ska få samma chans oberoende av kön, ålder, etnicitet och funktionsvariationer. Beslutet var att avidentifiera alla kandidathandlingar såsom CV, personliga brev och kandidatbeskrivningar i alla våra processer. serveOffice lägger fokus på kompetens, kunskaper och egenskaper. Genom att avidentifiera dokumenten så kan vi på bästa sätt förmedla de kandidater som är mest lämpade för jobbet.

Vi har fått mycket positiv respons från de kunder och kandidater som vi presenterat och praktiserat det nya arbetssättet på.

Vi hoppas att våra branschkollegor väljer att applicera samma metod i sitt arbetssätt – tillsammans kan vi skapa ett mer jämställt samhälle, fritt från diskriminering!


2017-10-20

Månadens medarbetare september

janna-haneskog

September månads utmärkelse går till Janna Haneskog med motiveringen:

”Janna har jobbat på serveOffice sedan 2006 och är en mycket trogen och lojal kollega. Under sin tid hos oss har Janna erhållit allt från receptionistuppdrag till administrativa roller. Hon är flexibel och #skickligtproduktiv vilket gör att hon enkelt sätter sig in i nya miljöer och uppgifter. Nya serveOfficemedarbetare är hon #personligtengagerad i och inkluderar i teamet med passion och värme. Janna är en förebild och en serveOfficer som bär med vår kultur i allt hon gör på ett föredömligt sätt!”

Grattis Janna, keep up the good work!


2017-09-26

Månadens medarbetare augusti

serveoffice-cissi-3

Augusti månads utmärkelse ”månadens medarbetare” går välförtjänt till serveOffice grundare Cissi Silvstam som nominerats av Stina Hauschildt med motiveringen:

”Cissi är #personligtengagerad och jobbar alltid hårt och föredömligt med företagets och personalens bästa i fokus. Hon är #proffsigtkreativ och löser såväl egna som kollegors trassel med entusiasm oavsett om hon har tiden för det eller inte. Delegerar man en uppgift till Cissi så kan man lita på att det blir gjort, detta i god tid innan deadline. Det är roligt, motiverande och inspirerande att vara kollega till Cissi, hennes egenskap #skickligtproduktiv sprider sig lätt till övriga kollegor!”

Stort grattis Cissi, tack för att du varje dag sprider företagets företagskultur genom din närvaro och engagemang!


2017-09-05

serveOffice-golfen 2017

vinnare_so-golfen
På bild från vänster syns VD-Mårten – serveOffice, tredjepristagare Fredrik Axonius – Hustomtar, andrapristagare Mathias Olofsson – Café Bar, vinnare Henrik Nordsten – QuestBack, ”precision drive” Anna-Karin Handberg – Improflex och ”närmast hål” Åke Pihlanen – Pihlanen.

Årets serveOffice-golf började med dystra väderprognoser, vi som alltid brukar ha sol. Men när dagen kom föll regnet precis klart till lunch, banan höll också bra standard och gav mycket roligt spel under eftermiddagen. Som vanligt börjar vi dagen med lite ”give aways” till våra deltagare, för att sedan inta lunch och därefter starta på kanonstart. Efter 18 hål och påfyllning med både frukt, snacks och dryck kunde dagens segrare utses. Tack till alla deltagare – vi ses igen nästa år!

Stort tack till våra sponsorer för dagen:

Blomsterpinglan

PRfekt kontor AB

Café Bar Sverige AB

Red Bull Sweden AB

TriffiQ Företagsprofilering AB