Vision och uppdrag

Vision och uppdrag

Att vi alltid ska vara attraktiva för omvärlden och medarbetare och genom det skapa innovativa värden för våra kunder.

Vår medarbetare – din framgång

Vår affärsidé

  • Vi tillhandahåller förstklassiga konsulttjänster och talangförmedling genom träffsäker behovsanalys med fokus på tids- och kostnadseffektivitet och stor respekt för kundens verksamhet.
  • Genom ett utpräglat fokus på individen skapar vi bättre förutsättningar för engagemang och välmående vilket avspeglar sig i dialogen och relationen med kunden.
  • Alla våra medansvariga verkar för hög professionalism och stärker därmed såväl det egna som företagets varumärke.

För att bli en ledande aktör inom personalförsörjning ställs höga krav på oss som företag. Vi ska fortsätta vara specialister inom ekonomi, lön och administration samt vidareutveckla vår ambulerandeverksamhet och vårt mål är att fortsätta växa för att låta fler ta del av vad serveOffice erbjuder – såväl kunder som medarbetare och leverantörer. Det kräver att vi har en tydlig målsättning och får med alla på tåget.

Vi kan inte nog många gånger poängera kundnöjdheten och dess vikt för vår fortsatta resa. För att fortsätta uppnå den krävs det att vi lägger krutet inifrån, det vill säga på vår personal. Varje medarbetare ska därför fortsätta uppmuntras att vara #personligtengagerad, #skickligtproduktiv och #proffsigtkreativ – varje dag, i alla kontakter. Det innebär till exempel att vi alltid behandlar andra med respekt, vi strävar konstant efter att överträffa förväntningar, vi håller vad vi lovar, jobbar med ett långsiktigt perspektiv, ansvarar för att utvecklas, utmanar och söker alltid efter den bästa lösningen.

Vi är ett auktoriserat Bemannings- och Rekryteringsföretag år 2018.

auktorisering_serveoffice