Känner ni också osäkerhet kring kommande rekrytering? Ni är inte ensamma! Många upplever samma sak och vi erbjuder därför möjligheten att lämna över hela eller delar av rekryteringen i våra händer. Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt person på rätt plats.

Inom serveOffice arbetar vi utifrån en välarbetad metodik och beprövade processer för att få tag på kompetensen ni söker. Vi tror på rak och ärlig kommunikation och är därför helt transparenta i vårt arbete där ni får full kontroll och kan följa jakten på nästa medarbetare.

Vi löser chefs- och specialistrekryteringar inom försäljning, IT, ekonomi, HR och administration och attraherar rätt kandidater genom vår gedigna kandidatbank samt externa CV-databaser.

Tack vare våra rekryterare med lång erfarenhet kan ni lita på att få rätt medarbetare på plats. I våra urvalsmetoder ingår strukturerade beteendeintervjuer och personlighets- logik- samt färdighetstester för att vara helt säkra på att matcha era önskemål mot rätt kompetens. Vi har valt Job Match och deras Job Match Talent för våra personlighetstester – ett av marknadens bästa och mest genomarbetade verktyg.

Är ni oroliga att rekryteringsprocessen kommer ta tid? Ingen fara! Vi kan även ordna med bemanning under processens gång tills rätt person är på plats.

Kontakta oss om rekrytering