We serve competence

30 års bemanning och rekrytering inom

Ekonomi | Lön | Hr

Lediga tjänsterJag söker medarbetare

Bemanning inom hr, lön och ekonomi

Bemanna med rätt kompetens

På Serveoffice kan vi bemanning i Stockholm. Oavsett om ni behöver bemanna med konsulter inom hr, lön eller ekonomi så har vi nätverket, erfarenheten och kunskapen för att hitta din nästa medarbetare. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan genomföra en bra bemanning i Stockholm tillsammans med oss.

Vilket område är du intresserad av?

Bemanning inom hr i Stockholm

Att som företag satsa på och ha en välfungerande HR-avdelning är viktigt för personalens välbefinnande och trevnad men inte minst företagets verksamhet och varumärke.

Varför är HR viktigt?

De anställda är den viktigaste delen i ett företag. Inte bara är de ryggraden i er verksamhet utan också era bästa ambassadörer om ni har en bra relation till dem. Det är också därför det är så viktigt att ni som arbetsgivare fokuserar på HR som handlar om att utveckla medarbetarnas kunskap och kompetens och därmed prestation. Ett gott arbete ger som bekant ett gott resultat vilket självklart är vägen till företagets affärsmål.

I trettio år har vi på Serveoffice har vi hjälpt företag att hitta den främsta och bästa kompetensen inom HR oavsett om de sökt HR-konsulter, personalchefer eller HR-specialister. Med den erfarenheten i bagaget har vi sett både arbetsgivare och arbetstagare växa.

Genom att investera i en Hr-konsult får ni:

Employer Branding - Ditt företags varumärke är avgörande inte bara när ni ska locka ny kompetens utan även locka nya kunder. Idag attraherar företag som Google, Spotify och Apple den vassaste kompetensen med ett starkt Employer Brand.

Stötta chefer - Även chefer behöver stöttning. Här utgör en bra och kompetent HR-avdelning en viktig del då de tränar och hjälper dina chefer. Detta genom rådgivning och stöttning i dialog med anställda och inte minst under svåra situationer.

Struktur - Det är viktigt att interna regler och riktlinjer följs på en arbetsplats. Här fyller allt från HR-specialister till personalchefer en viktig funktion genom att skapa både medvetenhet, förståelse och inte minst sammanhållning.

Mångfald - Brist på mångfald handlar om brist på perspektiv. En god investering i HR är en investering i just mångfald vare sig det handlar om åsikter, kompetenser, människor eller olika arbetssätt. För en specialist inom HR handlar det om att skapa en bra arbetsmiljö och maximera personalens prestation.

Glad personal - När det kommer till HR eller Human Resources som det heter på engelska, står dina anställda i centrum. HR specialister har alltså som uppdrag att skapa trivsel för dina medarbetare . Med sin erfarenhet och kompetens är deras syfte att skapa en bra arbetsmiljö genom att motivera personalen och hantera arbetsplatsrelaterade utmaningar.

Maximerad kompetens - Finns det någon kunskap eller kompetens som saknas i företaget? Eller kanske finns det önskemål från värdefulla anställda om kompetensutveckling? Exempelvis är detta extra viktigt när företaget ska etablera sig, expandera eller har en stark tillväxt. En bra HR-kompetens kan både identifiera och planera inför kompetensinsatser.

Bemanna inom löneadministration

Löner är i en majoritet av fallen den största utgiften ni som företagare kommer ha. Inte minst är det där allt som har med ersättningen till dina medarbetare, avgörs och behandlas. Med andra ord är det otroligt viktigt att allt sköts rätt och riktigt.

Varför är löneadministration så viktigt?

Löneadministration är en essentiell del av ett företags verksamhet. Att se till att alla medarbetare och chefer är insatta i lönefrågor och har tillgång till relevant information och kanske allra viktigast får den lön de ska är något som kräver sin kompetens. I slutändan handlar det inte bara om att minimera onödiga kostnader i tid och ekonomiska resurser utan även om att skapa förtroende hos både anställda och i förlängningen kunder. Vi på Serveoffice har en lång och gedigen erfarenhet av att hitta rätt kompetens när det kommer till löneadministration. Detta kan handla om allt från lönespecialister till löneadministratörer. En bemanning är en investering där du kan känna dig trygg och säker inte bara med rekryteringen utan även långsiktigheten.

Genom att investera i en lönekonsult får ni:

Förtroende - En välfungerande löneavdelning är av yttersta vikt för era medarbetares förtroende. Föreställ er själva vad det skulle innebära för er organisation om lönerna började betalas ut för sent. I många fall förstår vi inte vikten av något förrän vi stöter på problem. En lönespecialist ser till att allt flyter på smidigt och när ni bemannar via Serveoffice gör ni det helt på era villkor.

Bra arbetsmiljö - Alla avdelningar och arbetsroller fyller sin funktion inom en organisation, vissa viktigare än andra men i slutändan är de alla sammankopplade. När en fallerar riskerar det att skada flödet i de övriga och i slutändan i företaget. Detta kan givetvis ge upphov till en försämrad arbetsmiljö med stress och frustration. En välfungerande löneavdelning fungerar som smörjmedel för den resterande verksamheten.

Effektivitet - Saknas det en specifik kompetens kan det vara enklast och mest effektivt att handplocka just det ni behöver. Inte minst är det lika effektivt att den kompetens ni har på plats arbetar som ett välfungerande team i er organisation. Detta är även till fördel för resten av företaget.

Kunskap - När ni bemannar med Serveoffice så får ni kompetenta konsulter. Med sin kunskap och erfarenhet bidrar de inte bara till en välfungerande arbetsplats utan också till att kompetenshöja era medarbetare.

Bemanna inom ekonomi i Stockholm

Ekonomi är ett kompetensområde som täcker en rad olika aspekter av en organisation och inte minst en mängd arbetsroller. Inte minst är det av central vikt när det kommer till den dagliga driften och som sådan är det viktigt att du har rätt kompetens på rätt plats.

Varför är ekonomi så viktigt?

Att navigera mellan avgifter, skatter, räntor, lagar och regler kan inte bara kännas utan sannerligen vara en djungel. Här gäller det inte bara att ha koll utan hela tiden hålla sig uppdaterad kring förändringar och nyheter. Med allt från ekonomer, redovisningskonsulter och controllers, så täcker detta arbetsområde en central hos vilken arbetsgivare som helst. Att bemanna inom ekonomi kan vara ett enkelt sätt att prioritera ett så viktigt fält. Sedan starten på 90-talet så har vi på Serveoffice ägnat åt oss att bemanna inom ekonomi. Med bas i Stockholm har vi bidragit med kompetens till allt från de mest innovativa till de mest väletablerade storföretagen. Idag ser vi fram emot att hjälpa er.

Genom att investera i ekonomisk kompetens får ni:

Trygghet - Med rätt kompetens så kan ni som marknadsaktörer känna trygghet i att lagar och regler följs, att ni inte åker på ökade kostnader eller övriga problem. Självklart innebär detta en trygghet för både era medarbetare och för er organisation.

Flexibilitet - Att ha ett välsmort ekonomiskt maskineri i sin verksamhet, innebär inte bara en stor trygghet utan också en flexibilitet i hur ni som företag kan agera både när det kommer till er verksamhet och på er marknad.

Effektivitet - Med en vass ekonomiavdelning har ni kompetensen att få verksamheten att flyta på friktionsfritt. Ju mindre stötestenar ni stöter på här desto mer kan ni fokusera på annat såsom er kärnverksamhet.

Kompetens - Att bemanna med Serveoffice är att bemanna med kompetens. Vi har både nätverk, erfarenhet och kunskap för att inte bara kompetensbemanna er organisation utan även att se till att den kompetensen blir er.

 • Serveoffice är professionella, personliga och flexibla.
  Ett mycket bra val.

  JENNY SJÖBORG, HR-CHEF PEAB

 • Att rekrytera personal är en balans mellan kostnad, kompetens och snabba resultat. Serveoffice tänker långsiktigt på kundrelationer, man agerar snabbt och behövs något så är man flexibla.

  PETER ERIKSSON, VD CFI GROUP

 • Serveoffice är professionella och ändå familjära. Som kund känner man sig alltid viktig.

  ANNICA ROSBERG, GRUPPCHEF SKANSKA

 • För oss är kvalitet alltid en prioritering och där är Serveoffice pålitliga och seriösa. Jag fick snabbt stort förtroende för Serveoffice.

  STAFFAN FRANZÉN MEKANEX

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.

Spontanansökan
Sveriges bästa arbetsplats 2021