Executive Search

Via vårt dotterbolag Executive Partners Scandinavia rekryterar vi nyckelpersoner till företag över hela Sverige och stärker på så sätt våra kunders konkurrenskraft på den nationella arenan. Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet vilket innebär stor förståelse för verksamheter och deras behov av kompetens. Executive är medlem i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, vilken är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med Executive Search, en bra kvalitetssäkring.