Executive Search

Via vårt dotterbolag Executive Partners Scandinavia rekryterar vi nyckelpersoner till företag över hela världen och stärker på så sätt våra kunders konkurrenskraft på den globala arenan. Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet vilket innebär stor förståelse för verksamheter och deras behov av kompetens. Executive är medlem i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, vilken är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med Executive Search, en bra kvalitetssäkring.

Executive Partners Scandinavia är medlem i Agilium Worldwide som rankas bland “Global top 25” inom Executive Search och har kontor i 27 länder (2018). Genom detta nätverk har vi starka och entreprenörsdrivna partners med lokal expertis.