Rekrytering i Stockholm

Vi erbjuder tjänster inom rekrytering

Serveoffice erbjuder tjänster inom rekrytering där vi tillsätter alltifrån juniora till mycket seniora profiler. Vi arbetar utifrån en väl fungerande metodik och beprövade processer vilka genomgått en kvalitetssäkring under de 28 år vi varit verksamma. Vi attraherar rätt kandidater genom vår gedigna kandidatbank, vårt nätverk, externa CV-databaser och inte minst genom search.  Vi ser oss själva som kompetensexperter snarare än branschexperter.

Vårt erbjudande är paketerat i tre leveranser:

 

 

 

 

 

 

 

Genom detta upplägg får ni som kund en detaljerad översikt över leveransen och dess delmoment. I varje leverans har ni möjlighet att anpassa rekryteringen efter ert behov och den roll ni avser tillsätta genom att välja till, alternativt ta bort, vissa delar i rekryteringsprocessen. Vi arbetar tillsammans med TalentQ gällande tester.

 

Talent Search

Rekryteringserbjudandet Talent Search vänder sig till dig som vill rekrytera en person på en junior- eller mellannivå. Exempel på roller kan vara HR-administratör, Ekonomiassistent eller VD-assistent.

En förstudie görs ute hos kund för att därefter tillsammans upprätta en kravprofil. En kort video spelas in där rekryterande chef svarar på några frågor som visas upp för kandidaterna vid intervjutillfället. Annonsering i olika kanaler och utskick i Serveoffice kandidatbank skapas. På denna nivå är urvalsrekrytering det mest förekommande men search kan läggas till vid behov, likaså tester. Telefonintervjuer, djupintervjuer, kandidatpresentationer och referenstagning ingår också. Processen avslutas med en uppföljning med såväl kund som kandidat sex månader efter tillsättningen.

 

Professional Search

Professional Search vänder sig till dig som vill rekrytera på en något högre nivå, exempelvis roller som redovisningsekonom eller ekonomiansvarig.

En gedigen förstudie genomförs som innefattar ett flertal intervjuer ute hos er som kund, en kravprofil sätts och en företagspresentation skapas. Rekryterande chef filmas och svarar på frågor som visas för relevanta kandidater. Vidare skapas annons, utskick i vår kandidatbank, samt en grundlig searchprocess påbörjas av våra rekryteringskonsulter. Vi gör telefonintervjuer och djupintervjuer. I denna leverans ingår personlighetstest från TalentQ, färdighetstester och drivfaktorer kan läggas till om så önskas. Slutligen tas referenser och uppföljning sker med både kund och kandidat efter sex månader för att stämma av rekryteringen.

 

Executive Search

Executive Search vänder sig till dig som vill rekrytera en nyckelperson till de högsta positionerna i en organisation, exempelvis roller som VD, CFO, distriktschef eller styrelseledamot.

Via vårt dotterbolag Executive Partners Scandinavia rekryterar vi nyckelpersoner till företag i Sverige och stärker på så vis våra kunders konkurrenskraft på den nationella arenan. Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet vilket innebär stor förståelse för verksamheter och deras behov av kompetens. Executive är medlem i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, vilken är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med Executive Search, en kvalitetssäkring.