Bemannings- och rekryteringsföretag i Stockholm

Serveoffice erbjuder konsulttjänster inom bemanning och rekrytering i Stockholm och Göteborg. Vi är ett transparent och engagerat företag som värdesätter energi, glädje och flexibilitet. Vi vinner genom det nöjda kunder och medarbetare, vilket påvisas genom lojala kunder och vår certifiering som ett Great Place To Work. Med nästan 30 år i branschen så vågar vi påstå att vi är grymma på det vi gör.

Lediga tjänster

Våra kompetensområden

Ekonomi & Finans

Serveoffice är ett bemannings- och rekryteringsföretag som har 28 års erfarenhet av tillsättningar inom ekonomi. Inom Ekonomi & Finans erbjuder vi heltäckande konsult- och rekryteringslösningar för våra kunders ekonomifunktioner. Vi tillsätter positioner med krav på mycket omfattande erfarenhet, såväl som mer juniora roller.

Exempel på roller vi tillsätter: controller, redovisningsekonom, ekonomiassistent, fastighetsekonom, IFRS-specialist, rapporteringsspecialist, koncernredovisning och ekonomichef.

HR & Lön

Serveoffice är övertygade om att ett varumärke som förknippas med ett bra personalarbete också attraherar de bästa talangerna och därmed stärker konkurrenskraften.

Ett lyckat personalarbete skapar förutsättningar för bolaget att kunna fokusera på kärnverksamhet vilket i sin tur genererar framgång. Våra HR-konsulter stöttar dig i planeringsfasen, hjälper till att undvika arbetsrättsliga fallgropar och supporterar i komplexa frågor när det gäller bolagets medarbetare. Vi hjälper även till vid tillfälliga rekryteringsprojekt eller vid enklare HR-administration.

Serveoffice erbjuder också erfarna och juniora konsulter inom lön. Serveoffice bedrev under 10 år en lönebyrå inhouse som avyttrades 2016. Vi har snart 30 års erfarenhet från löneadministration och förstår utmaningen med att hitta rätt kompetens som passar din organisation och lönestruktur.

Bank & Försäkring

Serveoffice har en gedigen erfarenhet av att rekrytera och tillsätta konsulter till flera av landets banker och försäkringsbolag, stora som små. Vårt kompetensområde sträcker sig från nyutexaminerade talanger till erfarna chefer och specialister.

Vi är specialiserade på att lösa kompetensbehov inom områden där urvalsgrupperna är små. Genom att kontinuerligt träffa kandidater inom området kan vi snabbt matcha ert behov med den mest lämpade kompetensen.

Genom våra möten med kunder har vi god insyn i nya regelverk och direktiv samt följer med i förändringarna på marknaden för att agera konsultativt mot rekryterande chefer.