Privacy policy

För oss är det viktigt att skydda och respektera din sekretess, oavsett om du är kandidat, referensperson, kund, leverantör eller medarbetare. I denna policy beskrivs hantering av personuppgifter, syftet och dina rättigheter, enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Vårt syfte med lagring av dina personuppgifter

Kandidat

Vi hanterar personuppgifter från kandidater för att kunna bedriva vår verksamhet. Syftet är att kunna matcha kandidater till rätt typ av jobb och kommunicera med kandidater inför och under rekryteringsprocesser.

Vi hanterar personuppgifter från medarbetare för att kunna bedriva vår verksamhet. Syftet är att kunna göra löneutbetalningar, kommunicera med konsulter under uppdraget och kunna matcha till ytterligare uppdrag.

Möjliga och befintliga kunder samt leverantörer

Syftet med att behandla uppgifter från kunder och leverantörer är för att kunna upprätthålla och bibehålla en affärsmässig relation oss emellan.

Hantering av personuppgifter

Kandidat

De personuppgifter som samlas in är följande: namn, e-postadress, telefonnummer, bostadsort, CV, eventuellt personligt brev, resultat från personlighets- och färdighetstester samt övrig information som du själv väljer att ange.

Den information som är relevant för tjänsten kommer att användas till att hantera din ansökan, göra utskick gällande liknande tjänster som den du sökt och till att informera om sådant som kan vara relevant för dig så som events, nyhetsbrev, blogginlägg, spännande aktiviteter hos Serveoffice med mera.

Informationen hanteras av rekryterare och konsultchefer på Serveoffice och våra leverantörer där informationen sparas i CRM-system, hos testleverantör, e-signering och i rekryteringsverktyg. Leverantörerna omfattas av avtalsmässiga och andra juridiska skyldigheter att bevara sekretessen för dina uppgifter och att respektera din integritet. De har endast tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina användningsområden. Leverantörerna får inte använda dina personuppgifter för eget ändamål. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut om det skulle krävas enligt lag, till exempel Diskrimineringslagen eller Datainspektionen.

I våra processer mot kund jobbar vi med avidentifierade CVn, personliga brev och kandidatbeskrivningar. Det betyder att vi tar bort allting kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet och könsuttryck. Annan information så som kunskap, kompetens, utbildningsnivå, tidigare såväl som nuvarande titel, företag och egenskaper är sådant som delges kund om du blir presenterad.

Dina personuppgifter sparas i max två år från din senaste aktivitet. När det börjar närma sig kommer du få ett mejl där du uppmanas att aktivera alternativt att inte göra något. Gör man ingenting kommer kontot raderas automatiskt.

Medarbetare

De personuppgifter vi samlar in och hanterar är följande: namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och andra dokument så som personligt brev, intervjuanteckningar, resultat från färdighets- och personlighetstester, referenstagning, kommunikation mellan medarbetare och arbetsgivare, kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter, anställningsavtal samt anteckningar från medarbetarsamtal.

Referenspersoner

Namn, kontaktuppgifter och yrkesmässig relation till kandidaten är de uppgifter som hanteras.

Möjliga och befintliga kunder

Serveoffice behandlar namn, kontaktuppgifter, yrkestitel och korrespondens samt historik mellan kund och oss.

Leverantörer

Serveoffice behandlar namn, kontaktuppgifter, yrkestitel och korrespondens samt historik mellan kund och oss.

Dina rättigheter

Kandidat

  • Du kan när som helst kontakta Serveoffice om du har några frågor gällande dina uppgifter, vill ändra eller komplettera dem alternativt vill veta vilken information vi har sparat. Kontakta gdpr@serveoffice.se. Du har även rätt att radera dina uppgifter men med anledning av Diskrimineringslagen behöver vi spara dina eventuella ansökningshandlingar i två år efter avslutad rekryteringsprocess. Om du själv raderar dina uppgifter inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas handlingarna av Dataskyddsombudet, som är den enda som kommer åt uppgifterna. När två år har passerat raderas dem.
  • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om den aktuella behandlingen stöds på uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning som laglig grund.

Cookies

Cookie-filer används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att känna ihåg dig. Vi använder cookie-filer för att förbättra och anpassa din upplevelse av webbplatsen, sammanställa statistik och göra analyser om våra besökare på webbplatsen och i andra medier.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.