Maria Grundén

Att bli en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

18 maj 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Great Place to Work är företaget som sätter arbetsplatsen i fokus. Genom åren har man lyckats samla och motivera hundratals svenska arbetsgivare att bli allt bättre. Och resultaten har gett ringar på vattnet.

Många, ja kanske alldeles för många arbetsgivare, påstår sig inte bara ha en bra arbetsplats utan utger sig även för att arbeta för att uppnå just det. Men hur ser det verkligen ut och varför är detta viktigt? Och vad behöver de företag som utsetts till Sveriges bästa arbetsplatser göra framåt?

- Även om vi genom denna fina utmärkelse inte bara fått utdelning på vårt hårda och långsiktiga arbete, så är vi ödmjuka för att det finns mer att göra. En inte bara bra, utan en av de bästa arbetsplatserna, är inte bara något man uppnår utan hela tiden måste upprätthålla och därför ser vi detta som en process utan egentligt slut, förklarar Mårten Forslund VD på Serveoffice som rankats som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work.

Och med tanke på att vi spenderar en stor del av våra liv på just arbetet är frågor som hur vi uppnår detta lika relevant som hur vi kan upprätthålla en bra arbetsplats. Inte minst är det frågor som Great Place to Work profilerat sig inom de senaste åren. Maria Grudén är VD på Great Place to Work och menar att deras arbete i princip går ut på att göra världen bättre, en arbetsplats i taget.

Ni har stora ambitioner, hur genomför ni detta viktiga arbete?

- Det gör vi genom att mäta medarbetarupplevelsen på en organisation och sedan hjälpa ledningen att förbättra eller vidareutveckla sin arbetsplatskultur. Medarbetarna får ta ställning till 62 påståenden som vår trettioåriga forskning visar är viktig för att människor ska känna engagemang och motivation på jobbet. Totalt undersöker vi på Great Place to Work varje år 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder.

Vad innebär det att bli utsedd till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av er?

- Det är utmärkelsen som alla företag vill ha, men väldigt få lever upp till att få. Här får bara de absolut bästa plats. Av alla organisationer vi undersökte förra året kvalade bara 55 in på listan. Att bli utsedd till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser är därför ett bevis på att organisationen har en riktigt bra arbetsplatskultur där majoriteten av medarbetare allt sammantaget trivs och mår bra. 

  Varför är detta viktigt?

- Vi är övertygade om att en bra arbetsplatskultur inte bara är bättre för arbetsgivaren och den som arbetar inom organisationen utan att det faktiskt påverkar samhället i stort på ett positivt sätt. Mår du bra på jobbet är du mer innovativ och kan vara med och ta fram tjänster eller produkter som kommer samhället till gagn men du mår också själv bättre både fysiskt och psykiskt, förklara Maria Grudén och fortsätter.

- För arbetsgivaren innebär en bra arbetsplatskultur att medarbetarna är engagerade, vill göra det där lilla extra och att talanger inte vill byta arbetsplats. Företag som är med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är faktiskt 60 procent mer lönsamma än genomsnittliga svenska företag och de har 46 procent lägre sjukfrånvaro.

Vad har corona inneburit för de frågor ni arbetar med?

- Det har varit extra intressant att undersöka arbetsplatskulturen på svenska organisationer det gångna året. Vi började våra mätningar i februari 2020 och avslutade dem i januari i år, det vill säga mitt under pågående pandemi. En farhåga var att pandemin skulle ha påverkat arbetsplatskulturen negativt, men tvärtom ser vi att ledningsgrupper har lyckats bra när det kommer till att informera och stötta sina medarbetare. 

Hur ser det ut idag, sköter sig arbetsgivare?

- Det beror på vilka organisationer du tittar på. Det skiljer sig väldigt mycket när vi jämför genomsnittliga svenska företag med de organisationer som mäter sina medarbetares upplevelser med hjälp av oss på Great Place to Work, det vill säga organisationer som någonstans har tagit ett beslut om att prioritera dessa frågor. I våra mätningar tar vi fram något som vi kallar för Trust Index, alltså vilken nivå av tillit som finns inom organisationen, och här är siffran för ”våra” organisationer 79 % jämfört med ett Sverigeindex på 56 %.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.