We serve competence

30 års bemanning och rekrytering inom

Ekonomi | Lön | Hr

Lediga tjänsterJag söker medarbetare

Att rekrytera utan enfald

8 juni 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten
Jenny

Motsatsen till mångfald brukar oftast beskrivas som enfald. För rekryteraren Barbara Bender är det en självklarhet att fokus för de som rekryterar och bemannar ska ligga just där. För vem vill inte ha den allra största bredden och mångfalden i jakten på den bästa kandidaten?

Mångfald är på mångas läppar just nu men likväl verkar det vara ett ämne som få förstår sig på. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur diffust och subjektiv mångfald kan tyckas vara. Men är det ett samtal som fokuserar på fel sak? Är det så att vi istället för att argumentera för något som till sin grund är positivt borde fokusera på dess mer negativa motsats?

Problematisk enfald

För när mångfald idag tycks mana till någon sorts polemik eller debatt handlar det ju i rekryteringssammanhang snarare om att kunna utöka det smörgåsbord av kandidater som i slutändan ska få jobbet. Och vad är egentligen problemet med det. Barbara Bender är rekyrteringsproffset som ogärna hamnar i någon sorts fanbärarroll när det kommer till mångald. För henne är det uppenbart.

Hej Barbara, så hur definierar du mångfald?

- Enkelt, det är motsatsen till enfald i hela dess bemärkelse så att säga.

Sannerligen ett rakt på sak svar och en logisk följdfråga hade kanske varit ”hur rekryterar du med mångfald” men vi tänkte fråga dig, hur undviker du enfald när du rekryterar?

- Jag har alltid rekryterat med den bästa möjliga matchningen i fokus, och det kräver såklart ett medvetet mångfaldsperspektiv och på så sätt så har jag per automatik undvikit den där enfalden.

Vad är mångfald?

Visst kan man definiera mångfald som motsatsen till enfald, dvs något synnerligen mer positivt jämfört med något negativt men låt oss ge oss djupare in i vad mångfald ändå är. Till skillnad så handlar mångfald, i synnerhet inom rekrytering, inte bara om identitetsmarkörer som ålder, etnicitet eller liknande utan även kunskap, erfarenheter och inte minst perspektiv.

Många menar ju att den som är bäst ska få jobbet oavsett etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning, varför är mångfald viktigt?

- Måste få ställa en motfråga som svar här: varför är det inte viktigt? Att inte ha mångfald med sig när man rekryterar betyder för mig att man inte letar ordentligt efter matchande profiler. Det är olämpligt av flera anledningar. Bland annat för att man då går miste om stjärnor som man senare kommer se swisha förbi i andra rekryteringssammanhang – och som man missade, menar Barbara Bender.

Brist på mångfald

Det senaste året har mångfald åter hamnat i rubrikerna av olika anledningar. Stora arbetsgivare som SVT och H&M har inte bara kritiserats för sin bristande mångfald utan även bristande jämlikhet och inkludering. För mångfald handlar inte enbart om att rekrytera rätt utan också att agera rätt när man väl har rekryterat rätt medarbetare.

Hur tycker du att svenska arbetsgivare idag sköter sig när det kommer till allt detta?

- Sådär, och det är väl lite olika i olika branscher. Men generellt skulle jag säga att det finns väldigt mycket kvar att göra där.

Många arbetsgivare verkar tveksamma för att inte säga rädda för att aktivt arbeta med mångfald och jämlikhet, vad är dina tips på att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv?

- Några saker så här på rak arm: Bredda ditt första urval genom att utmana gamla sanningar och ta hjälp med att ringa in dina målgrupper. Bredda ditt första urval och utmana gamla sanningar genom att fokusera på kompetens. Kompetens. Inte årtal, bostadsort, utseende, namn eller annat som bara är brus i kommunikationen, betonar Barbara och fortsätter.

- Några konkreta tips om exempelvis utseende och namn inte relevanta för tjänsten. Skriv då i jobbannonsen att CV ska skickas utan namn och foto, det räcker gott med initialer eller de två första bokstäverna i namn och efternamn för att undvika dubbletter.

Utmana er själva

Att inte hamna i enfald handlar lika mycket om att utmana sig själv som att ta in extern kompetens. Att ta en extra titt på dessa självklarheter och rutiner som man haft i decennier. Att rycka på axlarna och konstatera att ”såhär har vi alltid gjort” duger helt enkelt inte. För Barbara är just det en självklarhet både i det stora och det lilla.

- Innan publicering av jobbannonsen – ta ett varv till och dissekera vartenda ord som skrivits i den tänkta jobbannonsen. Försök att tänka ut nya sätt att formulera skall-kraven i jobbannonsen så att ni når fler personer med olika bakgrund och erfarenheter, men som faktiskt besitter de kompetenser och egenskaper som ni söker. Sätt nya ord på vad du söker i en kandidat. Är det verkligen 5 års erfarenhet inom ett område, eller söker du i själva verket en person som har vana av att arbeta med just din typ av verksamhet och kunder, lyhördhet, skinn på näsan, ett agilt arbetssätt, lätt att samarbeta, kunskap om nya digitala verktyg och ett nätverk att dela med sig av? menar Barbara.

Och nej, ingen av oss har all mångfaldskompetens som behövs för att inte trampa i enfaldsfällan En del i att utmana sig själv handlar inte bara om att erkänna det utan att hantera det, att kanske våga ta in nya perspektiv. Detta oavsett om det handlar om medarbetare med rätt perspektiv eller olika nätverk och sammanhang där du kan hitta dessa.

- Se till att få hjälp att ringa in dina målgrupper. Om du bara letar efter kandidater på platser där du alltid brukar leta är sannolikheten stor att du kommer hitta ungefär samma typ av profiler som du alltid brukar hitta. Ta hjälp och bolla med folk som vet, det finns många rekryteringsbyråer därute som har direktkontakt med både slutna nätverk av specialister och satellitkandidater som kan tänkas bli headhuntade om erbjudandet är lockar. 

Kontakta oss

Porträtt av Mårten Forslund

Mårten Forslund

VD / Partner

Hoppas du hittar något intressant att läsa. Har du tankar, feedback eller förslag på vad vi kan eller borde skriva om, är du välkommen att höra av dig till marten.forslund@serveoffice.se

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.

Spontanansökan
Sveriges bästa arbetsplats 2021