Att bemöta en narcissist

Att bemöta en narcissist

29 mars 2022

Tillbaka till nyhetsöversikten

Lena Skogholm är föreläsare och författare till boken ”10 tips på hur du bemöter en narcissistisk person”.

Vi har alla hört skräckhistorier om den narcissistiske chefen, kollegan eller i värsta fall en partner som tycks vara alldeles för fast i sina egna perspektiv. Oförmögen att se, förstå eller ens märka av andra. Något som kan bli förödande inte bara för den enskilde utan för en hel organisation. Så hur ska man egentligen bemöta en narcissist och hur känner man igen dem?

- Narcissism är lurigt. Det är förenklad syn att bara din chef kan vara narcissist. Forskningen bakom belyser det med att det finns en skala från ett till tio som vi alla befinner oss på. Är du på noll på skalan är du bara ett eko av andra vilket inte är idealt och ligger du på en tia visar det på fullblodsnarcissism vilket är sjukligt, säger Lena Skogholm och fortsätter:

- Vi mår allra bäst när vi ligger på en femma eller sexa. Ligger du på en nolla så har du ingen röst och vi behöver ju stå upp för oss själva men så träffar vi personer som ligger på en sjua, åtta som inte är superobehagliga men som glider över gränser. De tar utrymmet känslomässigt och tidsmässigt.

Men är vi då alla narcissister? Nja, jo kanske fast ändå inte. Med narcissism menas en person som är så pass självupptagen att man har svårt att ta in andras perspektiv. Ett tydligt tecken på det är att man enbart prioriterar sig själv och sitt oavsett vad det får för konsekvenser för omgivningen.

- Narcissism härstammar ju från den grekiska mytologin om Narcissus som var så kär i sin egen vattenreflektion att han hoppade i vattnet för att få tag på den och drunknade. Inom mytologin finns även en karaktär vid namn Echo som just enbart är ett eko, med andra ord Narcissus motsats.

Lena Skogholm som skrivit boken ”10 tips för att bemöta en narcisstisk person” har i femton års tid föreläst om bland annat detta. Och många faktorer kan leda till ett vi får ett mer narcissiskt beteende.

- Visst finns det biologiska faktorer men uppfostran påverkar också. Är du en person som får ta emot mycket bestraffning under uppväxten har du kanske en tendens att bli mer åt eko-hållet, en två, trea. Om du däremot inte har fått något egenvärde så måste du hävda dig själv och kommer högre upp på den där skalan.

Men även om mytologin länge undervisat oss om de problematiska konsekvenserna av att vara alltför egenkära eller blygsamma, så är narcissism fortfarande en företeelse som tycks alltför vanlig. Och det är något som ställer till det på exempelvis en arbetsplats.

- Det är otroligt nedbrytande att ha narcissister i sin omgivning. När vi pratar om tior så pratar vi om sjuklig narcissism och där behöver man sätta tydliga gränser. Inte gå in i deras situationer och argumentation utan bibehålla lugnet och logiken. Måste du inte ha dem i ditt liv så befria dig från dem för de tär otroligt tärande. På en arbetsplats kan detta få förödande konsekvenser såsom bristande effektivitet, stressad personal och generellt en dålig arbetsmiljö.

Är svenska arbetsgivare medvetna om dessa risker? Enligt Lena Skogholm skulle vetskapen kunna vara långt mycket bättre och insatserna därmed mer effektiva.

- Min erfarenhet är att man inte är det och det jag tycker är synd. Med rätt kompetens går det att bemöta och sätta gränser för en narcissist. Förutom att man kan prata med sin chef, sitt fackombud eller kollegor. Man ska inte vara ensam i det. Men generellt så handlar det om att hitta rätt uttryck, ord och formuleringar. Gäller det att möta en mildare form av narcissism än en tia, kan man göra det genom att appellera till relationen, att kommunicera hur viktig personen är för oss. När vi gör det så har studier faktiskt visat att de narcissistiska dragen dämpas hos människor.


Tre konkreta tips på hur du ska bemöta en narcissist:

Ta kontrollen
En narcissist tar gärna kontrollen över situationen, för dem kommer det naturligt att köra över andra personer. Därför är det viktigt att du med vänlighet och respekt tar kontrollen och sätter tydliga gränser.

Var saklig
Känslostormar eller skuldbeläggande är något som varken har ett slut eller ett syfte men som en narcissist frodas i. Var därför saklig när du ska bemöta en narcissist.

Prioritera dig själv
Att bemöta en narcissist tar mycket kraft. Det är särskilt viktigt att du tänker på att få tillräckligt med återhämtning och fylla på med positiva saker.


Vill du veta mer? Kolla in Lena Skogholms webbsida för en massa tips. Där kan du även köpa hennes bok ”10 tips på hur du bemöter en narcissistisk person”.

Lena Skogholm

Lena Skogholm

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.