Vad är en bra chef?

Vad är en bra chef?

31 mars 2022

Tillbaka till nyhetsöversikten

Emma N. Stara på Great Place to Work vet vad som kännetecknar en bra chef.

Dåliga chefer är nog något vi alla upplevt på en arbetsplats. Och mer än bara dåligt ledarskap i stunden, så riskerar en dålig chef att få stora och ödesdigra konsekvenser för en hel organisation. Utöver de som kanske kan ses som direkt drabbade såsom de som ska ledas så bidrar en dålig chef till en försämrad arbetsmiljö och arbetsmoral för alla på arbetsplatsen.

Emma N. Stara, marknadsansvarug på undersöknings- och konsultföretag Great Place to Work, har både kunskap kring och erfarenhet av dåligt chefskap. En erfarenhet som både satt sina spår genom kostsamma insikter och förståelsen för vad en bra chef faktiskt är.

Hur bra är din egen chef?

- Jag hade en väldigt dålig chef på mitt förra jobb. Möten slutade ofta i bråk och det var inte ovanligt att se medarbetare gråta på arbetstid, antingen över något chefen sagt eller över orimligt ställda krav. Chefen höll aldrig sina löften och det fanns ingen tillit eller tro på vare sig ord eller vårt varför. När jag var på anställningsintervju på Great Place to Work var jag därför noga med att ställa många frågor kring min eventuellt nya chefs inställning när det kommer till sådant som är viktigt för mig. Jag fick de svar jag ville ha, men efter att jag tackat ja till jobbet var jag orolig för att det skulle visa sig vara tomma ord. Det var det inte. Min chef litar på mig och jag litar på henne. Jag förstår och tror på hennes vision om företaget och varför vi arbetar som vi gör. Varje arbetsdag slår jag upp min datorskärm med glädje och energi och jag har många gånger fått utbrista: ”jag älskar mitt jobb”.

Vad kännetecknar en bra chef?

- En bra chef kan se ut på många sätt. Det är väl det som gör det hela så svårt. Många ledare utgår nog från sig själva och vad de vill ha i en chef. Men vi är alla olika och som chef måste du kunna anpassa ditt ledarskap efter individerna i ditt team. Men det finns så klart vissa grundläggande egenskaper för hur en bra chef är, förklarar Emma N. Stara och fortsätter

- Viktigast av allt är tillit. Som medarbetare vill du känna att din chef litar på dig. Du vill också känna att du kan lita på din chef. Att de står för sina ord är väldigt viktigt. En bra chef har också en tydlig vision som känns inspirerande att jobba mot. De ställer även krav och accepterar inte vad som helst. En bra chef är kommunikativ och handlingskraftig.

Hur kan man som medarbetare hantera en dålig chef?

- Det är väldigt lätt att prata med kollegor om problemen i stället för att gå direkt till chefen men det är sällan en bra lösning är att prata bakom ryggen på någon. Chefen måste få höra att ledarskapet inte fungerar och det kan krävas ett visst mått mod för att våga ta upp en sådan sak.

Emma menar att tajming är en viktig aspekt i dialogen kring dåligt chefskap och inte minst med en dålig chef.

- Det gäller att våga prata med chefen om hur man upplever dennes ledarskap eller situationer som inte känts bra när chefen är mottaglig för det. Boka in ett möte och förbered dig på vad du vill säga. Prata inte med din chef direkt efter ett möte, oplanerat eller i stundens hetta. Sätt dig i stället när du är på bra humör, utvilad och på en bra plats mentalt, och fundera över vad i er relation som du upplever inte fungerar. 

En annan viktig del i att kommunicera om dåligt chefskap är att vara konkret. Att exemplifiera det du tycker är problematiskt ger också motparten, i detta fall din chef, möjligheten att förstå och kanske rätta till dem. Inte minst ger det mer tyngd till det du försöker säga.

- Skriv ned konkreta tillfällen och händelser. Du vill inte hamna i en sits är du säger “Överlag tycker jag att…”, utan istället “Under vårt senaste möte, när vi pratade om det nya systemet, upplevde jag att du utövade härskarteknik genom att… “. Skriv ned anteckningar, situationer och upplevelser och försök att se mönster som visar vad som inte fungerar. Går det inte att prata med chefen? Boka in ett möte med chefens chef eller HR-avdelningen.

Vad ska man som arbetsgivare tänka på när det kommer till dåligt chefsskap?

- Om HR-avdelningen eller chefens chef får veta att det finns en problematik mellan chef och personal måste de visa att de tar frågan på allvar. De högst ansvariga måste utvärdera opartiskt och se vilken lösning som är bäst i varje unikt fall. Handlar det om dålig kommunikation? Är chefen stressad och behöver hjälp med att fördela sitt arbete på ett annat sätt? Har han eller hon någon ledarskapserfarenhet och kan en kurs hjälpa? Har ett regelbrott begåtts? Utvärdera och agera därefter. Var också noga med att återkoppla till den anställda som lyfte problematiken. Berätta vilka samtal eller åtgärder som vidtagits.

Som arbetsgivare är det viktigt att komma ihåg att alla inte vågar berätta hur de känner eller dela med sig av sina upplevelser. Man kanske är ung, ny på jobbet, i beroendeställning eller helt enkelt inte mäktar med att ta snacket. Här är anonyma medarbetarundersökningar ett effektivt verktyg. En medarbetarundersökning ger er svart på vitt svaret om hur ledarskapet inom er organisation ser ut och ni kan se vilka delar ni behöver arbeta med. 

Det är ju lätt att bli emotionell i en sådan här situation, hur ska man hantera det både på arbetstid respektive privat?

- Att behålla lugnet och försöka se rationellt på saker och ting. Ta ett kliv utanför dig själv och se på situationen från håll. Vad skulle du säga till en kompis om han eller hon var i samma sits som du?

- Kom ihåg att en dålig chef sällan har med dig som person. Många chefer är pressade från andra håll och har för mycket på sitt bord vilket så klart inte är en ursäkt. Se det som att chefen behöver hjälp och att du kan erbjuda den hjälpen genom att vara konstruktiv i din kommunikation. Även här kan det vara bra att skriva ner saker och ting. Du vill återigen inte hamna i en sits där du inte kan ge konkreta exempel på vad som skaver.

Vilka krav kan man som anställd ställa på sin chef?

- Att den ska se och höra dig. Att den ska lita på dig. Att den ska prioritera dig. Att den ska hjälpa dig att utvecklas i din roll.

När vet man om man borde säga upp sig?

- Om det går så långt att du inte känner engagemang eller glädje över ditt jobb längre. Om du har försökt att lösa problemen utan framgång. Trivs du inte på jobbet mår både du och arbetsplatsen sämre och det förlorar alla på.  

Emma N. Stara

Emma N. Stara

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.