Två kvinnor som skakar hand

Hur en mänsklig touch i rekryteringsprocessen skiljer ditt företag
från dina konkurrenter

22 maj 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

I en tid med digitalisering och hög konkurrens om de bästa kandidaterna kan en mänsklig “touch” i rekryteringsprocessen vara det som skiljer ditt företag från konkurrenterna. Här är några saker att tänka på när du vill införa den mänskliga touchen i din rekryteringsprocess:

Skapa en välkomnande företagskultur:

En inkluderande och stöttande företagskultur är viktigt för att både locka och behålla talanger. Genom att uppmuntra samarbete, inkludering och respekt för mångfald skapar du en arbetsmiljö där alla känner sig värdefulla och engagerade. Detta kan vara att erbjuda flexibla arbetssätt, stöd för personlig och professionell utveckling samt att uppmuntra öppen kommunikation och feedback. I slutändan kommer detta att bygga ditt employer brand.

Bygg personliga relationer:

För att skapa en mänsklig touch i rekryteringsprocessen är det viktigt att bygga personliga relationer med de potentiella kandidaterna. Se till att visa genuint intresse för deras erfarenheter, mål och personliga egenskaper. Detta kommer hjälpa dig att förstå vad de söker i en arbetsgivare och skapa en stark grund för en framtida arbetsrelation.

Anpassa kommunikationen:

En mänsklig touch kräver att man anpassar kommunikationen till varje enskild kandidat och undviker massutskick. Ta hänsyn till deras preferenser, behov och förväntningar när det gäller kommunikation och feedback. Att skicka personliga e-postmeddelanden, hålla regelbundna uppföljningar och vara tillgänglig för frågor visar att du bryr dig om kandidaterna och deras framgång.

Fokusera på kandidatens upplevelse:

Satsa på att ha en positiv kandidatupplevelse för att locka och behålla talanger! Det innebär att erbjuda en smidig och engagerande rekryteringsprocess där kandidaterna känner sig värderade och respekterade. Erbjud exempelvis snabb och konstruktiv feedback och var transparent om företagets värderingar och förväntningar Se också till att vara tillgänglig för att svara på frågor och funderingar.

Uppföljning och stöd efter anställning:

För en kandidat som nyligen har anställts är det viktigt att säkerställa deras framgång och engagemang på lång sikt. Du kan erbjuda mentorskap, möjligheter till utbildning och utveckling, samt uppmuntra kontinuerlig feedback och öppen kommunikation. Genom att visa att du bryr dig om dina anställdas välmående och framgång skapar du en företagskultur som gynnar både ditt företag och dina anställda. Resultatet blir ett starkare employer brand och företagskultur med lojala medarbetare.

Vill du lära dig mer om hur en mänsklig touch i rekryteringsprocessen kan gynna ditt företag? Besök vår blogg för ytterligare information och insikter och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.