Kvinna som skriver vid en dator

Missa inte dessa egenskaper hos ekonomikandidater!

13 juni 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Ska du anställa någon inom ekonomi? Se då till att inte missa dessa värdefulla egenskaper hos kandidaten, för att lyckas med din tillsättning. 👇

Tekniska färdigheter:

Teknologi och digitalisering förändrar ekonomibranschen i en snabb takt. Förmågan att jobba med bland annat datavisualisering och olika programmeringsspråk blir allt mer värdefull. Dessa typer av färdigheter kan hjälpa till att effektivisera processer, förutse trender och ge bättre insikter inom ekonomisk information. Dessutom behöver man som ekonom idag kunna programvaror som Excel, QuickBooks och SAP, vilket får teknisk kunnighet att väga allt tyngre.

Kommunikationsfärdigheter:

Trots att ekonomibranschen handlar mycket om siffror och beräkningar, är kommunikation nyckeln till framgång. Förmågan att effektivt kommunicera komplex ekonomisk information till kollegor, chefer och klienter som kanske inte har samma tekniska kunskap - både skriftligt och muntligt är avgörande. Bra kommunikationsfärdigheter gör att personen kan presentera idéer på ett övertygande sätt och påverka företagets beslut.

Förståelse för Lagar och Bestämmelser:

Ekonomibranschen generellt är strikt reglerad och kan därför ha stor inverkan på företagets verksamhet. En god förståelse för relevanta lagar, regler och branschstandarder, liksom finansiella rapporteringsstandarder och etiska riktlinjer är avgörande för att personen ska kunna utföra arbete inom ekonomibranschen på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Genom att hålla sig uppdaterad om lagar och bestämmelser kan ekonomikandidater säkerställa att de arbetar inom de rättsliga och etiska ramarna och undvika potentiella juridiska konsekvenser.

Problemlösningsförmåga:

Ekonomer ställs ofta inför komplexa ekonomiska utmaningar och problem som kräver analytiskt tänkande och ibland kreativa lösningar. Att kunna analysera situationen, identifiera problemet och utveckla strategier för att lösa det är en värdefull färdighet. Genom logiskt tänkande och kritisk analys kan ekonomikandidater hitta innovativa lösningar och bidra till företagets framgång.

Projektledningsfärdigheter:

Att kunna hantera och leda projekt är en viktig färdighet för ekonomikandidater. Projekt inom ekonomi kan vara allt från att implementera nya system och processer till att utföra ekonomiska analyser och rapporteringar. Genom att ha goda projektledningsfärdigheter, inklusive planering, organisering och resursallokering kan ekonomikandidater effektivt driva och slutföra projekt inom givna tidsramar och budgetar.

Med en kandidat som besitter dessa typer av färdigheter minskar du risken för olika sorters problem som kan uppstå och ökar sannolikheten till en lyckad rekrytering! Om du behöver hjälp med ditt sökande efter starka kandidater till ditt team bör du ta hjälp av vår 30-åriga erfarenhet i branschen!

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.