Personer skriver på postitlappar

5 strategier i bemanningen som stärker din företagskultur och employer brand

20 juni 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Vi befinner oss i en arbetsmarknad som präglas av digitalisering och hårdare konkurrens om talanger. För att både attrahera och behålla dem kan ett varmt och mänskligt sätt att sköta din bemanning göra stor skillnad. I en gynnsam företagskultur känner sig medarbetarna värdefulla, vilket gör dem engagerade och bidrar till företagets framgång. Här är några sätt att skapa en mänsklig kultur i din bemanningsstrategi: 👇

Inkludera empati:

Skapa en arbetsmiljö som värderar empati och förståelse. Anställda som känner att deras arbetsgivare förstår och bryr sig om deras behov och utmaningar är mer benägna att känna sig engagerade och lojala. Erbjud stöd och resurser för anställdas välbefinnande, liksom möjligheter för en kontinuerlig personlig och professionell utveckling.

Skapa genuina relationer:

För att skapa en mänsklig kultur i bemanningsprocessen är det viktigt att bygga starka och genuina relationer med potentiella kandidater. Visa äkta intresse för deras erfarenheter, ambitioner och personligheter. Detta hjälper dig att förstå vad de värdesätter i en arbetsgivare och lägger grunden för en långvarig arbetsrelation för kandidaterna du tillsätter.

Personlig kommunikation:

Gör kommunikationen individanpassad för varje kandidat. Respektera deras kommunikationspreferenser och ge individuellt anpassad feedback. Personliga e-postmeddelanden, regelbundna uppföljningar och öppenhet för frågor visar att du värdesätter varje kandidat och deras framgång. Det får dem att känna sig sedda och ökar deras engagemang.

Optimera kandidatupplevelsen:

Sträva efter att erbjuda en positiv kandidatupplevelse genom en smidig och engagerande bemanningsprocess. Genom snabb och konstruktiv feedback, transparens om företagets värderingar och förväntningar samt att vara tillgänglig för frågor och funderingar visar du att ni värderar varje kandidats tid och ansträngning.

Optimera onboardingen:

För nyanställda är det viktigt att de känner att de har stöd för att de ska lyckas på lång sikt. Genom att erbjuda mentorskap, utbildning, kontinuerlig feedback och öppen kommunikation visar du att du bryr dig om deras välbefinnande och framgång. Detta skapar en företagskultur som gynnar både anställda och företaget som helhet, vilket i sin tur stärker ditt employer brand.

Genom att ha detta i åtanke kan du skapa en arbetsmiljö som gynnar både anställda och företaget i stort och därmed ert employer brand. Om du behöver hjälp med ditt sökande efter starka kandidater till ditt team och få dem att trivas bör du ta hjälp av vår 30-åriga erfarenhet i branschen! Fråga oss här nedan

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.