Skrivbord ovanifrån

Hållbar företagsutveckling: En balans mellan risktagande och trygghet

16 Oktober 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
I en affärsvärld fylld av förändring, konkurrens och ovisshet kan det ofta kännas som en balansgång att driva ett företag. Å ena sidan behöver man främja innovation och en större marknadsandel, vilket är en god anledning till risktagande. Å andra sidan finns behovet av att upprätthålla stabilitet och trygghet för att företaget ska överleva på sikt. Men hur uppnår man denna balans på ett hållbart sätt?

1. Sök förståelse för riskens värde

Varje affärsrisk har potentialen att både ge avkastning och/eller leda till förluster. Därför är det viktigt att du på ett beräknande sätt utvärderar vilka risker som är värda att ta och vilka som bör undvikas. Ta hänsyn till faktorer som pengar, tid och andra uppoffringar. När du förstår nyanserna i riskhanteringen kan du därför ta ett mer välgrundat beslut.

Främja därför en företagskultur av beräknad risk. På Serveoffice uppmuntrar vi våra anställda att se risk som en möjlighet, snarare än ett nödvändigt ont. Erbjud utbildningar och verktyg för riskanalys till dina anställda, så att de blir utrustade för riskbedömning och kan agera på de risker som dyker upp.

2. Bygg en grundläggande stabilitet i företaget

Utan en stabil företagsgrund riskerar även de mest ambitiösa projekten att misslyckas. Stabilitet ger olika fördelar till ditt företag - exempelvis en trygg miljö att lansera nya initiativ och även skapa förtroende för er hos kunder och intressenter.

Skapa därför strukturer för stabilitet i företaget. Det kan vara en tydlig översyn av arbetsflöden, system och protokoll som säkerställer att företaget flyter på smidigt. På Serveoffice ser vi till att regelbundet granska och förbättra våra interna processer för att vi alltid ska kunna lita på vår trygga bas, speciellt när vi utforskar nya områden.

3. Använd data som kompass

Data ger en ovärderlig insikt i bland annat hur företaget presterar, kundbeteende och marknadstrender. Du kan på så sätt ta mer kvalificerade beslut, minska osäkerheten och därmed öka sannolikheten för framgång.

Se därför till att ta datadrivna beslut och gör analys till en integrerad del av hela företagstrategin. Varje affärsbeslut (från produktutveckling till marknadsföring) bör vara grundat på noggrann dataanalys. Som en bonus kommer också ett större förtroende att ta större risker, eftersom besluten är mer välgrundade.

4. Bygg företaget på flexibilitet

Marknaden är dynamisk och föränderlig. Därför är ett företags snabbhet och anpassningsförmåga nyckelkomponenter för framgång. Skaffa därför en flexibel affärsmodell. Istället för att hålla fast vid en enda plan eller affärsidé - se till att vara redo att anpassa er baserat på feedback, resultat och en förändrad omvärld. Denna flexibilitet gör att ni kan fånga upp nya möjligheter snabbare än konkurrenter!

5. Kontinuerlig utbildning och utveckling

Medarbetarna är ett företags viktigaste resurs, investera därför i dem. Genom att investera i deras utbildning och utveckling försäkrar du dig om att de är redo att möta alla utmaningar som kommer dyka upp. Detta skapar en ömsesidig relation där de får värde i form av utveckling medan du får ett större engagemang och lojalitet tillbaka från dem. På så sätt skapar du en hållbar kultur av innovation och tillväxt.

Behöver du stöd i din personalhantering och kanske diskutera det här ämnet vidare? Hör av dig till mig!

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.