Skrivbord ovanifrån

Långsiktig personalutveckling - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

13 November 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Hållbar kompetensförsörjning är inte bara en trend. Det är nödvändigt i vår snabbt föränderliga arbetsmarknad (för att inte tala om morgondagens). Det handlar om konsten att bygga ett team som är här för att stanna och redo att växa tillsammans med företaget. Hur gör man det då? Här är några effektiva strategier du som företagsledare bör implementera: 👇

Planera rekrytering långsiktigt

En långsiktig rekryteringsstrategi handlar inte bara om att fylla dagens tomma positioner, utan även att förutse framtida behov. Det första du bör göra är att genomföra en kompetensinventering i företaget. Vilka färdigheter och kompetenser finns redan? Jämför dem med kompetenser som kan behövas i framtiden. Det är också viktigt att hålla koll på branschtrender och den teknologiska utvecklingen. På Serveoffice sätter jag exempelvis upp en årlig revisionsplan för att regelbundet utvärdera och justera vår strategi!

Utbilda dina medarbetare

Utbildning är en långsiktig investering, inte en kortsiktig kostnad. Planera in en årlig budget för utbildning av dina anställda. Gå regelbundet på webbinarier, seminarier och andra former av utbildning. Prata gärna med externa personer som kan ge en ny vinkel på viktiga ämnen och skapa sedan en utbildningsplan för varje individ (baserat på deras unika behov och mål).

Bygg en kultur som främjar lärande

En kultur där lärande och personlig utveckling prioriteras kan göra underverk för företagets attraktivitet - både utåt och internt. Ha tillit till dina medarbetare och ge dem bredare ansvarsområden, för att de ska kunna lära sig och utvecklas. Det kan också vara effektivt att ge anställda utrymme att arbeta på sidoprojekt som kan bidra till företagets utveckling.

Utveckla det interna ledarskapet

Inte nog med att ett bra internt ledarskap är kostnadseffektivt, det bygger också en stark företagskultur. Starta ett mentorskapsprogram där erfarna medarbetare kan vägleda och coacha sina mindre erfarna kollegor. Att erbjuda interna ledarskapskurser är också en idé jag är intresserad av att implementera på Serveoffice.

Visa tydliga karriärvägar

Personalen måste känna att de har en långsiktig framtid på företaget. Därför behövs det en tydlig bild av potentiella karriärvägar varje enskild person kan få hos er. Detta bör vara en del av de regelbundna utvecklingssamtalen ni har med dem. Ett tips för att göra det tydligt för dem är att du kan skapa kompetensmål, som visar vilka färdigheter som krävs för att växa inom olika roller hos er.

Hållbar kompetensförsörjning är alltså en komplex (men avgörande!) del av företagets tillväxt och strategi. Om du vill diskutera det här mer eller har frågor, tveka inte att kontakta mig!

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.