Mårten

Långsiktiga anställningar - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

27 november 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Som företagsledare ställs du säkerligen inför utmaningen att balansera flexibilitet och stabilitet när det kommer till anställning. Korttidskontrakt kan ofta verka som en bra lösning i början. Men om majoriteten av dina medarbetare är hos er kortsiktigt missar du möjligheten att bygga en kultur av engagemang och långsiktighet. Långsiktiga tillsättningar är inte bara mer kostnadseffektiva - de bygger även en starkare företagskultur. Hur gör du då för att uppnå detta?

1. Jobba med långsiktig personalplanering

Korttidskontrakt är bra i sammanhang som kräver flexibilitet och snabbare tillsättningar. Om en för stor andel av dina medarbetare däremot tillhör denna kategori kan det påverka de anställdas känsla av säkerhet och engagemang. Till följd av det sjunker företagets övergripande produktivitet och arbetskultur. Inom ramen för hållbar kompetensförsörjning är det därför kritiskt att fokusera på långsiktiga anställningar för att skapa stabilitet och engagemang. Se därför över vilka positioner som är absolut nödvändiga för företagets tillväxt. Omsätt sedan detta till en handlingsplan för att gradvis fasa ut korttidskontrakt.

2. Erbjud utvecklingsmöjligheter!

För att dina anställda ska vilja stanna kvar och växa med ditt företag är det viktigt att de får möjligheter till personlig och professionell utveckling. Detta är därför en mycket viktig del i en hållbar kompetensförsörjning. Sätt upp regelbundna utvecklingssamtal där anställda kan bestämma sina mål och följa upp dem. Om du inte för en regelbunden dialog med dina medarbetare riskerar de att inte veta hur de ska göra ett bra jobb, vilket kan leda till att de rör sig vidare.

3. Erbjud flera olika typer av anställningsformer

Det är inte alla talanger som är ute efter en klassisk heltidsanställning (i synnerhet inte nu med gig-ekonomin vi har). Genom att erbjuda olika anställningsformer som deltid eller andra former kan du attrahera en bredare (och en mer diversifierad talangpool). På så sätt bidrar du till ett mer kompetent team och en hållbar kompetensförsörjning. Konsultera med HR-avdelningen för att se över möjligheterna att inkludera fler flexibla anställningsformer. Det skadar inte att testa!

4. Fokusera på arbetsmiljön

En stark, hälsosam och positiv arbetsmiljö är inte bara bra för anställdas välbefinnande. Det bidrar också direkt till hela företagets produktivitet och hållbarhet. För de flesta räcker det inte med pengar för att ge det lilla extra för företaget - utan ett underliggande “why” som får dem att känna att de gör skillnad. Under utvecklingssamtalen med dina medarbetare kan du därför ställa frågor som rör mjuka värden: motiveras personen tillräckligt? Känner personen sig sedd? Trivs personen i kulturen?

5. Involvera medarbetare i beslutsprocesser

Genom att inkludera dina anställdas perspektiv i beslutsprocesser kommer du inte bara stärka deras engagemang. Det ger också nya insikter som kan vara värdefulla för företagets övergripande strategi. Nästa gång du ska ta ett beslut kan du prova att kasta ut frågan till personalen om vad de tycker. På Serveoffice har vi exempelvis ett system där anställda anonymt kan ge feedback och förslag på förbättringar.

Med dessa tips kan du bygga en starkare och en mer hållbar strategi inom din kompetensförsörjning. Vill du ha stöd eller bolla idéer, tveka inte att kontakta mig! 👇

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.