Mårten

Optimering av lönekostnader - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

4 december 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Personalkostnader är ofta en av de största utgifterna för ett företag. Men att snåla på löner eller slarva med anställningsvillkor kan vara en kortsiktig lösning som kostar mer i längden. Hur kan du då optimera lönekostnader samtidigt som du skapar en mer hållbar arbetsstyrka är frågan?

1. Erbjud en rättvis och marknadsanpassad lön

För att attrahera och behålla talanger är det avgörande att erbjuda en rättvis och konkurrenskraftig lön. Detta är en nyckelkomponent i en hållbar kompetensförsörjning. Om en medarbetare är underbetald kommer den inte att lägga det mentala engagemanget som krävs för att göra ett bra arbete. Utför en lönekartläggning inom din bransch för att förstå hur era löner är i förhållande till marknaden. En rättvis lön kommer också att minska personalomsättningen och därmed de långsiktiga kostnaderna för rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

2. Prestationsbaserade bonusar

För att skapa ett mer engagerat och produktivt team kan du överväga att införa prestationsbaserade bonusar och andra incitament. Denna strategi hjälper inte bara till att behålla talang utan också att maximera produktiviteten, vilket är centralt för att lyckas med en hållbar kompetensförsörjning. Skissa fram ett bonussystem som är kopplat både till individens och teamets mål. Se även till att dessa mål är SMARTA för att kunna utvärdera prestationen på ett effektivt sätt.

3. Investera i utbildningar

Investeringar i dina anställdas kompetensutveckling är ett bra sätt att långsiktigt öka företagets framgång och bidra till hållbar kompetensförsörjning. Du ger dem möjlighet att utvecklas och i utbyte får du mer självgående medarbetare som tar bättre beslut.
Se över de färdigheter och kompetenser som är mest värdefulla för företagets framtid. Erbjud sedan dina medarbetare utbildning och utvecklingsmöjligheter inom det. Min plan med Serveoffice är exempelvis att höja vår kompetens internt inom AI.

4. Flexibilitet med arbetstider

Alla drivs inte enbart av pengar. Ett flexibelt arbetsschema eller möjlighet till förkortning av arbetstid kan vara lika värdefullt som en hög lön för vissa anställda. Detta bidrar också till en mer balanserad arbetsstyrka och hållbar kompetensförsörjning. Prata med dina anställda om deras arbetslivsbalans och önskemål kring flexibilitet. Utvärdera sedan möjligheterna att införa flexibla arbetsscheman eller förkortning av arbetstid där det är praktiskt möjligt. På sikt kan ditt företags produktivitet öka!

5. Öppenhet och Transparens

För att skapa en kultur av tillit och engagemang är det viktigt att du är öppen kring företagets generella finansiella situation och hur ni tänker kring löner. Var transparent med hur löner och bonusar bestäms och inkludera dina anställda i diskussioner om budget och finansiell planering (där det är möjligt). Denna tillitsfulla dialog kommer att bygga en stark företagskultur.

Att optimera lönekostnader behöver alltså inte betyda minskade förmåner eller lägre löner. Genom att fokusera på hållbarhet och långsiktig planering kan du bygga en stark och engagerad arbetsstyrka som bidrar till företagets framgång. Glöm inte att se på det som investeringar snarare än kostnader.

Om du har frågor eller behöver hjälp med att göra din kompetensförsörjning mer hållbar, tveka inte att höra av dig till mig! 👇

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.