Möte om HR med dataanalys på ett kontor

Effektiv HR med dataanalys - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

1 januari 2024

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Begreppet “hållbar kompetensförsörjning” växer sig allt starkare. Det har nu blivit en grundläggande del för företags framgång. En strategi för att uppnå detta nya krav på din arbetsplats är att utnyttja moderna teknologier (som dataanalys) i HR-processerna. Hur gör man då det? 👇

1. Använd analys för att förstå din personal

Dataanalys öppnar upp dörrar för en ny nivå av förståelse när det gäller din personal. Genom att samla in och analysera data om deras prestation, arbetsmoral, nöjdhet med arbetsplatsen och kompetens kan du fatta välgrundade beslut som leder till en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Börja med att skapa en strategi för datainsamling som tar hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa datakällor. Det kan vara datapunkter som anställdas prestation och feedback i interna undersökningar. Med insikterna kan du fatta beslut om exempelvis utbildningsprogram, lönejusteringar och framtida rekryteringsbehov. Det hjälper också dig att upptäcka eventuella brister som kan finnas.

2. Förbättra rekryteringsprocesser genom data

Med dataanalyser under rekryteringsprocesser kan HR-avdelningen ta mer precisa och objektiva beslut. Det blir lättare att identifiera vilka kandidater som har högst sannolikhet att bidra till företagets framgång och kultur. Prova gärna att använda maskininlärning och AI som kan analysera stora mängder data (som CV:n och arbetsprover). Denna automatisering sparar inte bara tid utan ökar också sannolikheten att du objektivt hittar den bästa kandidaten. Dessutom kan du kontinuerligt förbättra din rekryteringsprocess genom att jämföra data över tid.

3. Använd data för att minska personalomsättning

Hög personalomsättning är inte bara en kostsam läcka, det är också en stor riskfaktor när det kommer till företagets långsiktiga hållbarhet. Dataanalys kan ge dig de insikter du behöver för att proaktivt hantera och förbättra anställdas engagemang och nöjdhet. Genom att exempelvis regelbundet genomföra undersökningar hos medarbetare och jämföra detta med andra KPI:er kan du tidigt plocka upp olika varningssignaler. Därmed kan du proaktivt hantera problemområden innan de eskalerar och leder till en hög personalomsättning.

4. Effektivisera personalutveckling genom data

En hållbar arbetsstyrka är synonymt med en ständigt utvecklande arbetsstyrka. Dataanalys är ett avgörande verktyg för att du ska kunna skräddarsy utvecklingsplaner för varje individ. Detta ökar bara inte medarbetarens engagemang, det bidrar också till företagets långsiktiga framgång eftersom man objektivt kan mäta utvecklingen. En individ- och databaserad plan säkerställer att varje anställd får de resurser och stöd de behöver för att utvecklas i enlighet med företagets mål.

5. Förbättra genom mätbar data

Kom ihåg - du kan inte förbättra det du inte mäter! I en hållbar kompetensförsörjning är det viktigt att kunna mäta och följa upp både framgångar och utmaningar. Dataanalys erbjuder dig möjligheten att sätta upp, spåra, och utvärdera KPI:er som är relaterade till dina (hållbarhets-)mål.

Definiera tydligt vilka KPI:er som är viktiga för just din organisation. Det kan inkludera allt från medarbetares nöjdhet till deras utveckling och produktivitet. Genom att regelbundet följa upp dessa KPI:er med data kan du kontinuerligt (på ett objektivt sätt) justera din strategi för att enklare uppnå företagets hållbarhetsmål.

Med data kan du alltså ta mer beräknade beslut i din HR-strategi för att göra organisationen mer hållbar och öka tillväxten. Om du vill diskutera detta vidare eller har frågor, tveka inte att kontakta mig! 👇

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.