arbetsplatsen

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

5 oktober 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

MeToo-rörelsen som fick sitt genombrott hösten 2017, blev en väckarklocka för många om de övergrepp som är alltför vanliga i samhället. I synnerhet blev det påtagligt hur arbetsplatsen tyvärr var en plats där många inte bara kände sig utsatta utan också blev utsatta.

Problemet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen är beklagligt nog inget nytt. Därför gäller det som arbetsgivare att ha en tydlig och konkret handlingsplan för när något inträffar. Men det kanske allra viktigaste är att skapa ett förtroende så att de som är utsatta vågar berätta. Att ni som arbetsgivare är lyhörda, vaksamma och aktivt kommunicerar med era arbetstagare.

Vad säger lagen om sexuella trakasserier?

Det är diskrimineringslagen som fastställer arbetsgivares ansvar när det kommer till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Enligt den bör du som arbetsgivare fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg för att förebygga sexuella trakasserier. Först och främst undersöka, därefter analysera, åtgärda och slutligen följa upp.

Som arbetsgivare har du dessutom arbetsmiljölagen att förhålla dig till. Enligt de föreskrifterna så ska du även arbeta förebyggande när det kommer till kränkande särbehandling.

Mer om detta kan du läsa här.

Så hur ska man då göra?

Ha tydliga skriftliga riktlinjer

Som arbetsgivare är det viktigt att signalera nolltolerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Detta är något som gäller alla som befinner sig på arbetsplatsen eller är del av företaget, organisationen eller föreningen oavsett om de är vikarier, praktikanter, anställda eller nyanställda. Som arbetsgivare kan det även vara viktigt att se till att diverse samarbetspartners, leverantörer och även kunder har och följer en plan vad gäller sexuella trakasserier.

Denna information bör finnas tillgänglig som en skriftlig riktlinje och utgöra en integrerad del av verksamheten. Exempelvis är det viktigt att påtala detta arbete på personalmöten, samtal, intranätet eller arbetsplatsträffar.

En viktig del i detta arbete är att regelbundet följa upp och utvärdera vilket du som arbetsgivare kan göra med medarbetarundersökningar eller medarbetarsamtal.

Så hur gör man om det ändå inträffar?

Ha rutiner för att hantera sexuella trakasserier

Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar enligt diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, för att alla ska ha tillgång till tydliga och förebyggande rutiner när det kommer till sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Det ska tydligt framgå vem den utsatte ska vända sig till för att få hjälp, vad arbetsgivaren måste göra när det får information om det inträffade, vad den gör med informationen samt vem som ska utreda det inträffade.

Både riktlinjerna och rutinerna måste finnas i skriftlig form. För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till att rutinerna finns, vad de innebär och förstår vad var och en ska göra.

Om det ändå inträffar är det viktigt att du som arbetsgivare agerar snabbt.

Hur ska man agera?

Det finns flera sätt att lägga upp arbetet om du som arbetsgivare får vetskap om sexuella trakasserier. Det tål att upprepas, du som arbetsgivare har ett ansvar att utreda och åtgärda oavsett vem som utsatts eller vem som berättat eller vem som pekats ut som förövare. Exempelvis kan du börja med att prata med den som känner sig utsatt och därefter med den eller de utpekade förövarna. Här kan det också vara viktigt att prata med eventuella vittnen. Utifrån detta bör du som arbetsgivare bedöma om det finns behov av omedelbara åtgärder under utredningen. Självklart är det viktigt att du som arbetsgivare och utredare är diskret inte minst för den utsattes skull.

Visar det sig att sexuella trakasserier förekommit är det viktigt att ni sätter stopp för dem. Det kan ibland räcka med en tillsägelse eller uppmaning men i andra fall kan det vara nödvändigt med en varning eller omplacering. Om inget av detta hjälper kan det bli aktuellt med en uppsägning eller ett avsked.

Slutligen är det viktigt att du som arbetsgivare följer upp de som insatser som gjorts. Har trakasserierna upphört? Om de fortsätter är insatserna uppenbarligen inte tillräckliga och fler måste vidtas. Innebär detta att ni måste förbättra ert förebyggande arbete?

Att som arbetsgivare inte agera vid sexuella trakasserier kan stå er dyrt inte bara i förlorat förtroende från era medarbetare utan också rent juridiskt.

Kontakta oss

Porträtt av Cissi Silvstam

Cissi Silvstam

Konsultchef / Partner

Hoppas du hittar något intressant att läsa. Har du tankar, feedback eller förslag på vad vi kan eller borde skriva om, är du välkommen att höra av dig till cissi.silvstam@serveoffice.se

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.