åldersdiskriminering

Vad är åldersdiskriminering?

1 oktober 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Att diskriminering fortfarande existerar på arbetsmarknaden är tyvärr ett faktum. Jämställdhet mellan män och kvinnor samt etnisk diskriminering har länge varit heta debattämnen men en fråga som sällan diskuteras är åldersdiskriminering. Något vi alla riskerar att utsättas för förr eller senare.

Vad är åldersdiskriminering?

Enkelt sett så handlar diskriminering baserat på ålder, om att bli särbehandlad på grund av de fördomar som finns angående vissa åldersgrupper, oavsett om det handlar om en ung eller äldre person. I många fall kan dock olika diskrimineringsgrunder sammanfalla vilket gör att vissa personer kan utsättas för diskriminering baserat på både rasism eller kön kombinerat med åldersdiskriminering. En problematik som ibland gör det extra svårt för utsatta att både identifiera och stå upp mot denna särbehandling.

Enligt diskrimineringslagen så är åldersdiskriminering förbjuden inom bl a arbetsliv, varor, tjänster och en rad andra samhällsområden. De sju diskrimineringsgrunderna är utformade på i princip samma sätt men med vissa undantag. Exempelvis kan det vara tillåtet att särbehandla en person utifrån ålder i vissa fall exempelvis när det gäller försäljning av alkohol till minderåriga. De flesta som utsätts för åldersdiskriminering gör det utifrån att de är unga eller äldre, definitioner som givetvis varierar beroende på vems tolkning man ser till.

Vad får åldersdiskriminering för konsekvenser?

Åldersdiskriminering kan få en rad olika konsekvenser, från psykisk ohälsa till att man som individ går miste om arbetsmöjligheter, kompetensutveckling eller befordran. Detta kan innefatta rena trakasserier på arbetsplatsen till följd av ålder. Enligt en undersökning som Linnéuniversitetet genomförde så kunde man dra slutsatsen att yngre ofta kallas på arbetsintervju. Något som bekräftas av en rapport som IFAUS släppte där man konstaterar att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Ovanpå det så drabbas kvinnor i högre och tidigare utsträckning än män.

Hur mycket åldersdiskriminering förekommer i Sverige?

Tyvärr så saknas det idag både kunskap och underlag för att kunna kartlägga hur omfattande åldersdiskrimineringen är i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen pekar ut detta som ett problem och menar att enbart en liten del av alla fall anmäls. Med andra ord är mörkertalet mycket stort. Under 2019 inkom 304 anmälningar om åldersdiskriminering varav de flesta rör arbetslivet. Av de som anmält till DO så handlar det oftast om att man tillskrivits negativa drag utifrån fördomar mot en viss åldersgrupp, man är med om upprepade händelser eller har sett det drabba andra och man har försökt anpassa sig för att undkomma problematiken.

Vad kan du göra vid åldersdiskriminering?

Som utsatt är det aldrig enbart ditt ansvar att lösa ett problem. Vänd dig till överordnad chef eller arbetsgivaren för en tydlig handlingsplan och se till att anmäla. Det sistnämnda är viktigt inte enbart för din egen skull utan även för andra som kan komma att drabbas.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.