arbetsbrist

Uppsägning vid arbetsbrist – så går du som arbetsgivare tillväga

10 juni 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Coronakrisen har inneburit att många företag och arbetsgivare nu står inför det svåra dilemmat att göra sig av med bra och viktig kompetens. En avvägning som inte enbart ska syfta till att begränsa kostnader utan även hålla verksamheten flytande. Befinner ni som arbetsgivare i en situation som denna är ni inte ensamma. Med snart trettio år i rekryting- och konsultbranschen har vi på Serveoffice hanterat situationer som dessa många gånger och därför tagit fram praktiska råd till dig som behöver säga upp personal.

Man kan dela in hela uppsägningsprocessen i tre steg, förberedelser, förhandling och efterarbete. En uppsägning är inte klar enbart för att alla papper och är påskrivna. För att göra denna process men hanterbar kan det vara nyttigt att göra denna praktiska indelning och tänka på de olika stegen som delmål.

Planera inför uppsägning

Hur vill ni eller ser ni att ni behöver förändra organisationen? Kan ni undvika uppsägningar genom att omplacera personal, via kompetensinsatser eller att anställda som har nära till sin pension friställs?

Gör en riskbedömning tillsammans med skyddsombud och gör en turordningslista på personal som ska sägas upp. Informera och kalla facket till förhandling för att därefter varsla och underrätta Arbetsförmedlingen. Därefter är det dags för den konkreta förhandlingen med facket.

Förhandling med facket

Övergripande beslut, företrädesrätt, turordning och mycket annat ska ingå i en MBL-förhandling. MBL står för refererar till Medbestämmandelagen som du kan läsa mer om här. Fackförbundet Unionen skriver följande på sin webbsida ”Arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling vid alla viktigare förändringar av verksamheten, eller arbets- eller anställningsförhållanden.”

Förhandlingarna ska protokollföras.

Vad händer efter uppsägningarna?

Ur ett employer branding-perspektiv kan denna etapp vara den viktigaste för arbetsgivaren. Det är viktigt att man inte glömmer att stötta den uppsagda personalen medan formaliteterna slutförs. Att överlämna skriftligt uppsägningsbesked till den anställde personligen visar inte bara att man tar detta på allvar utan även att den anställde får det bemötande och stöd som den förtjänar.

Som arbetsgivare ska du kontakta TRR och TSL /Trygghetsfonden. Båda stöttar uppsagd medarbetare med rådgivning, kompetensutveckling och praktiska övningar. Kolla med den uppsagde om de önskar tjänstgöringsintyg samt arbetsgivarintyg.

Hur ser framtiden ut?

Uppsägningar är en process som berör hela företaget, även de som blir kvar i organisationen. Ha en tydlig och transparent kommunikation. Se till att närvara och finnas tillgänglig för frågor och funderingar som chef.

Ifall ni behöver nyanställda bör du som arbetsgivare kontrollera om någon anmält företrädesrätt till återanställning. Behöver ni extra kompetens under en begränsad tid eller i flexibla former så kan du alltid ta in extern kompetens i form av bemanning- och rekryteringsföretag.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.