Distansarbete

Distansarbete är här för att stanna

3 juni 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Corona har ritat om arbetskartan för de flesta inte minst när det kommer till kontorsarbetet. Vad händer med alla möten, avstämningar och utvärderingar nu när distansarbete blivit det nya normala?

Coronakrisen har inte bara satt näringslivets ekonomiska muskler på prov utan också dess kreativa flexibilitet inför nya arbetssätt. Enligt IT-företaget TietoEVRY arbetar drygt 50 procent av svenskarna hemifrån i högre utsträckning till följd av Covid-19 och drygt en tredjedel av dessa har fått en mer positiv syn på distansarbete.

”Det är positivt att så många verkligen tagit till sig det här sättet att arbeta och samarbeta. På lång sikt kommer det att underlätta den digitala transformationen av samhället om fler vänjer sig vid digitala verktyg och arbetssätt.”, anger Karin Schreil, Sverigechef på TietoEVRY i ett pressmeddelande.

Är kontorsarbete förlegat?

Redan innan Covid-19 var svenskar ivriga distansarbetare samtidigt som svårigheterna med att inte ha sina medarbetare på kontoret knappast undgått någon chef. Malin Nyberg, kommunikationsstrateg och medgrundare av Hype United, har länge förespråkat distansarbete men menar att kontoret fortfarande spelar en roll på arbetsmarknaden.

”Jag tror många företag i framtiden kommer hyra mindre kontorsytor än tidigare då inte alla anställda behöver få plats fem dagar i veckan 8-5. Jag tror även att fler företag kommer vara öppna för att kontorsanställda jobbar hemifrån – eller vilken plats man nu föredrar -i den mån man önskar. Det är spännande att se hur stora företag världen såsom Twitter och Facebook nu går ut med att de kommer fortsätta distansarbetet även efter krisen.

En digitaliserad arbetsplats

Julian Stubbs är VD på Up There, Everywhere och har förordat och implementerat distansarbete på sitt företag, Julian Stubbs är VD på Up There, Everywhere och har förordat och implementerat distansarbete på sitt företag.

Och för vissa företag är distansarbete inget nytt. Julian Stubbs är VD företaget Up There Everywhere där i princip alla arbetar på distans och där företaget gått med en årlig vinst på drygt 70 miljoner kronor.

”Vår modell är en blandning av traditionellt anställda och oberoende frilansare och har funkat väldigt bra för oss. Vi har vuxit från två till drygt tvåhundra medarbetare globalt med kreativa hubbar i bl a Stockholm, New York, London och Shanghai. För oss är det viktigt att våra medlemmar känner sig bekväma på sin arbetsplats vare sig det är på ett café eller hemma.”

En av de främsta utmaningarna med ett växande företag där medarbetarna jobbar distans är sammanhållningen och de sociala aspekterna.

”Vi började organisera regelbundna aktiviteter där de som hade möjlighet kunde träffas men även digitala möten där vi kunde umgås och lära känna varandra. Vi har även investerat i gemensamma digitala plattformar och verktyg samt kompetensutbildning för våra medarbetare. Våra kund- och projektprocesser är de samma oavsett var i världen var man befinner sig.”, förklarar Julian Stubbs.

Efter Corona…

Men den extrema arbetssituation som vi just nu befinner oss i till följd av Covid-19 kommer inte nödvändigtvis leda till att de drastiska förändringar vi sett den senaste tiden blir permanenta.

”Många har under Coronakrisen saknat det sociala med kontoret men jag menar på att vi kommer få tillbaks det när krisen lagt sig, utan att för den sakens skull behöva återgå till kontorslivet 8-5. Vi kommer luncha tillsammans och ha co-working med vänner och kollegor, men vi kommer kunna välja själva hur vi lägger upp dagarna.”, menar Malin.

För henne personligen har distansarbete också inneburit en bättre balans mellan arbete och fritid.

”Distansarbete gör det möjligt att jobba när och där du jobbar som allra bäst. Alla trivs inte med att trängas i stadens rusningstrafik morgon och kväll eller att sitta i samma byggnad åtta timmar om dagen. För mig har distansarbetet gjort det möjligt att bo på en gård i Östergötland trots att jag jobbar inom PR och kommunikation. På sikt tror jag att vi tack vare distansarbete kommer se en mer levande landsbygd, mindre utsläpp och färre stressade människor.”

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.