We serve competence

30 års bemanning och rekrytering inom

Ekonomi | Lön | Hr

Lediga tjänsterJag söker medarbetare

Serveoffice Academy + LinkedIn

10 oktober 2018

Tillbaka till nyhetsöversikten

Serveoffice Academy har sin grund i att Serveoffice vill erbjuda kompetensutveckling för sina medarbetare så att de kan samla på sig mer kunskap och växa i sin nuvarande såväl som framtida yrkesroll under sin anställning.

Denna utbildningskväll fokuserade vi på LinkedIn som verktyg. Konsulterna fick handfasta tips i hur man nyttjar nätverksplattformen på bästa sätt. Huvudfokuset låg på hur de skulle slipa sin profil för att optimera sitt personliga varumärke. Utbildningen hölls av Stina, marknadsansvarig Serveoffice.

Spontansökan