Leende personal på Serveoffice som sitter kring ett bord med laptops

Serveoffice Academy + LinkedIn

10 oktober 2018

Tillbaka till nyhetsöversikten

Serveoffice Academy har sin grund i att Serveoffice vill erbjuda kompetensutveckling för sina medarbetare så att de kan samla på sig mer kunskap och växa i sin nuvarande såväl som framtida yrkesroll under sin anställning.

Denna utbildningskväll fokuserade vi på LinkedIn som verktyg. Konsulterna fick handfasta tips i hur man nyttjar nätverksplattformen på bästa sätt. Huvudfokuset låg på hur de skulle slipa sin profil för att optimera sitt personliga varumärke. Utbildningen hölls av Stina, marknadsansvarig Serveoffice.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.