Lotta

Funktionsanpassa er arbetsplats

5 mars 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Många arbetsgivare har ambitionen att ha en inkluderande arbetsplats, en som olika människor både har tillgång till och kan trivas på. Men vad innebär detta i praktiken? En viktig aspekt i detta är att funktionssäkra sin arbetsplats.

När det kommer till inkludering kan det givetvis handla om en trevlig företagskultur och en trivsam arbetsmiljö men många arbetsgivare tycks glömma vikten av en funktionsanpassad arbetsplats. Lotta Kronåker Boström är International Export Manager på det svenska företaget Swereco som tillhandahåller ergonomiska produkter för människor med funktionsnedsättning.

- Även om arbetsgivare har blivit bättre på att anpassa arbetsplatserna för olika funktionsvariationer, så görs det inte fullt ut. Jag tror det beror på bristande kunskap om vilka anpassningar som går att göra.

Så när en större mångfald av arbetstagare ges allt större möjlighet att bli en del av olika arbetsplatser och branscher, hur ska man tänka som arbetsgivare? Ja, det är viktigt att göra en översyn som arbetsgivare för att få en funktionsanpassad arbetsplats.

- I nybyggda fastigheter så är detta oftast inga problem medan det i äldre fastigheter inte funkar lika bra eftersom byggstandarderna har förändrats på senare år. Trösklar finns ofta i äldre byggnader och kan utgöra problem och tunga entrédörrar kan behöva automatiska dörröppnare. Det finns egentligen hur mycket som helst man kan anpassa”, menar Lotta Kronåker Boström.

Så vilka platser på en arbetsplats brukar liksom glömmas bort?

- Anpassade toaletter säger de flesta att de har så länge det sitter armstöd vid toaletten men hur ser handfaten ut? Kan man komma in med en rullstol så att man kan tvätta händerna? Även köket kan ju vara en central del på en arbetsplats som behöver anpassas för att det ska fungera för en person med en funktionsvariation. Det kan handla om en anpassning för rullstol eller kanske bara alternativa bestick eller redskap i köket för att det ska fungera för exempelvis en person med nedsatt handfunktion.

Idag finns det helt enkelt ett oändligt antal möjligheter för att inte säga lösningar, när det kommer till att funktionsanpassa sin arbetsplats. Så var ska man som arbetsgivare börja?

- Om man anställer en person med en funktionsvariation tycker jag att man ska ha en öppen dialog för att utvärdera vilka åtgärder som skulle behöva göras. Många som har någon form av nedsättning har hittat sätt att klara de flesta vardagliga uppgifter med väldigt enkla anpassningar.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.