Två kollegor som pratar

Serveoffice – En av Sveriges bästa arbetsplatser

25 mars 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Bland arbetsgivare i Sverige har rekrytering- och bemanningsföretaget Serveoffice utsetts till en av landets absolut bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Detta bland annat som följd av en långsiktig satsning på personligt ledarskap.

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivares ansvar att systematiskt arbeta för en bra arbetsmiljö. Detta samtidigt som Avonovas jobbhälsoindex visar en ökad psykisk ohälsa bland anställda, Sedan starten 1991 har personligt ledarskap varit en prioriterad del av Serveoffice verksamhet i form av kommunikation, inlyssning, gemenskap och inte minst en misstagskultur.

- För oss handlar personligt ledarskap inte bara om att kommunicera med våra anställda utan att ha rätt bemötande och inte minst lyssna. Sist men inte minst ser vi så kallade misslyckanden som ett första steg i en lärandeprocess. För oss har det varit ett framgångsrecept i att skapa en personlig relation inte bara till våra anställda utan också till våra kunder, säger Mårten Forslund VD på Serveoffice.

När Serveoffice nu utnämnts som en av Sveriges bästa arbetsplatser är det kanske läge att luta sig tillbaka, eller?

- Det här är ju ett arbete som varit en del av vår verksamhet sedan starten. Jag tror det är viktigt att man som företagsledare ser detta som en löpande process snarare än ett mål. Att skapa en trivsam arbetsplats gör den bra men att upprätthålla den är vad som gör den bäst.

Så, hur gör man det?

- Personligt ledarskap är ju något som både kan vara väldigt subjektivt och därmed också diffust. För oss har det varit viktigt att hitta tydliga och mätbara delmål. Därefter identifiera en strategi för att nå dit. Det är något som vi involverat våra anställda och våra konsulter i inte bara för att få till en flexibilitet i vårt arbete utan också en gemenskap, förklarar Mårten och fortsätter.

- I ett större perspektiv handlar det om att vara konsekvent, långsiktig och transparent i det man gör. Det skapar både trovärdighet och engagemang har vi märkt.

Så vad betyder det att Serveoffice nu utnämnts som en av Sveriges bästa arbetsplatser?

- Vi är självklart otroligt glada och stolta att det vi satsat på de senaste åren i form av personligt ledarskap, har gett konkreta resultat. Det visar att vi är på rätt väg, menar Mårten Forslund, VD på Serveoffice.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.