Jenny Nordström

Den nya tidens ledarskap

23 april 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Ett skiftande affärslandskap, större osäkerhet och högre grad av komplexitet. Distansarbete, teamsmöten och oregelbundna arbetstider. Men också många nya insikter och lärdomar. Hur har pandemin påverkat inte bara näringslivet utan också vår tids ledarskap? Jenny Nyström på Gaia Leadership menar att ledarskap i en transformativ tid efter corona står inför stora utmaningar. Det har inte minst pandemin satt ljuset på...

Som konsult på Gaia Leadership ser sig Jenny Nyström som partner till både människor och organisationer när det kommer till hitta nya vägar att styra, leda och organisera i en alltmer komplex och osäker värld. Detta gör hon t.ex. genom stöd i affärsutveckling, strategier, individuell coaching, gruppcoaching, att underlätta strategier och ledningsgruppsutveckling och även partnerskap. En av de mest grundläggande aspekterna i hennes arbete handlar om just ledarskap. Ett område som just nu, inte minst i relation till rådande pandemi, befinner sig inför stora förändringar.

Vad är ledarskap för dig?

- Ledarskap är något som alla utövar. Alla har minst en person att leda, oss själva. Och oavsett position så påverkar vi många andra både privat och i arbetslivet. Ledarskap är hur kan jag använda mig själv för att nå dit vi vill, leva så som dit vi vill, i affärslivet nå mål och att identifiera sig med en större helhet. Att se hur jag kan kliva fram, ta ansvar och skapa förutsättningar

Vad har människor motiverat dig att ta dig an ledarskap?

Jenny Nyström menar att hon vill utmana bilden av chefandet ledarskap som något som bara sker hierarkiskt nedåt och att det handlar om att vi behöver se att genom att få människor att inse vi att alla leder oavsett position i organisationen.

Ledarskap efter pandemin

Få saker har påverkat vår omvärld och vår arbetsplats så mycket som den rådande pandemin. Många branscher har drabbats hårt i sin verksamhet men i allmänhet har alla företag varit tvungna att anpassa sig till en ny verklighet. Och vi kommer troligen inte att gå tillbaka, utan framåt mot något nytt., åtminstone tills vi alla vaccinerats.

- Vårt sätt att mötas har påverkats. Möten som kunde uppstå spontant måste nu bokas in och planeras. Det kräver mer medvetenhet. Insikten om att världen är komplex har ökat helt enkelt och det räcker inte att det enbart är en person som tänker på detta utan det måste vara en kollektiv ansats.

Så hur kan vi göra som privatpersoner?

- Att växa som ledare är att växa som människa. Att utmana mig själv och att agera med medvetenhet och intention. Det är ett jobb som vi gör i varje stund hela tiden och handlar om att ha mer av ett growth mindset, förklarar Jenny Nyström och fortsätter.

- Hur skulle jag kunna göra lite annorlunda nästa gång? Det är en konstant lärprocess som bygger på att vi är i kontakt med vårt eget reflekterande jag, Inte bara det jaget som inte bara springer och gör.

Det låter som en högst personlig process, hur kan arbetsgivare implementera det på sin arbetsplats?

- Det är något som man såklart måste titta på från organisation till organisation. Men vad skulle t.ex. hända om vi under allt fler möten exempelvis frågade oss ”Vad har vi lärt oss?” och ”Vad skulle ni vilja göra mer av nästa vecka?”. Det handlar om att föra in lärandet i det pågående samtalet. Och hur kan vi kan stimulera människor att identifiera sig med en helhet som är större än de själva.

Ledarskap på distans?

Men om det nya ledarskapet handlar om ett kollektivt ledarskap vad händer då med distansarbetet? Blir det ytterligare en utmaning i ett effektivt ledarskap?

- Vi får inte glömma att många arbetsplatser fortfarande träffas fysiskt. Och oavsett tror jag att pandemin har Det har inneburit att det fysiska mötet fått ett högre värde. När vi alla fritt kan börja träffas igen så kan vi fundera på vad vi faktiskt ska använda den tiden till. Det blir en investering som vi kan göra med medvetenhet och intention.

Vad säger egentligen allt detta om vår omvärld?

- Det är en volativ värld vi lever i. En värld där ledarskap och där vi måste ha mer mod, kreativitet och fokus på lärande. Det är det vi behöver ha alltmer fokus på i vårt ledarskap.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.