Bemanningsföretag HR Stockholm

Bemanningsföretag HR Stockholm? Serveoffice ett stolt bemanningsföretag med HR som specialitet i Stockholm och därför är det lätt för oss att förstå exakt vilken typ av person eller roll som du behöver till företaget. Serveoffice är ett bemanningsföretag specialiserade inom HR i Stockholm med snart 30 års erfarenhet. HR är ett kompetensområde som täcker en rad olika aspekter av en organisation och inte minst en mängd arbetsroller. Inte minst är det av central vikt när det kommer till den dagliga driften och som sådan är det viktigt att du har rätt kompetens på rätt plats. Som bemanningsföretag HR Stockholm är vi mycket erfarna och värdesätter våra kunders krav och önskemål på kompetens.

Bemanningsföretag hr Stockholm – 30 års erfanehet

När vi som bemanningsföretag inom området HR i Stockholm vill hitta bästa kandidaten använder vi olika rekryteringsprocesser. ServeOffice har ett brett och gediget nätverk som bemanningsföretag HR Stockholm för att hitta rätt kandidat. Som bemanningsföretag inom HR i Stockholm har vi erfarenhet av många olika krav på kompetens. En förstudie görs tillsammans med er för att upprätta en kravprofil. En kort video spelas därefter in där rekryterande chef svarar på några frågor som visas upp för kandidaterna vid intervjutillfället. Vi på Serveoffice sköter därefter utskick och annonsering via vår kandidatbas. På denna nivå är urvalsrekrytering det mest förekommande men search kan läggas till vid behov, likaså tester. Även telefonintervjuer, djupintervjuer, kandidatpresentationer och referenstagning ingår i processen så att ni verkligen får det underlag ni behöver för att göra rätt kandidatval. Processen avslutas med en uppföljning med såväl kund som kandidat sex månader efter tillsättningen.

Vi på Serveoffice är stolta över att vara ett bemanningsföretag inom HR i Stockholm och ser fram emot att hjälpa dig med att hitta den bästa kandidaten oavsett krav på kompetens!

Kontakta oss gärna genom att klicka här!
Följ oss på Facebook & Linkedin

Bemanningsföretag HR Stockholm

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.