Tre stolar med text där det står join us

Karriär

Du som anställd hos Serveoffice hittar inte bara ditt nästa steg i karriären utan även en trygg och utvecklande arbetsplats som stöttar dig!

Som det familjära rekrytering- och bemanningsföretaget ser vi till att du alltid har samma kontaktperson, som är intresserad av dig och din utveckling.

Logga in på vår internwebb här nedan:

Internwebb

Inte anställd hos oss?
Registrera ditt CV här!

Varför vara konsult hos Serveoffice?

Vår ambition är att vara den mest attraktiva aktören inom vår bransch. Därför erbjuder vi våra konsulter konkurrenskraftiga förmåner som inte bara innefattar exempelvis friskvårdsbidrag, försäkringar och hälsoundersökningar - utan även en bonustrappa.

Självklart strävar vi även efter att skapa en trivsam arbetsplats för dig som anställd genom olika event, aktiviteter och en tät dialog med respektive konsultchef. Vårt initiativ ”Servepeople” finns till för att alla våra anställda ska ha en stöttepelare genom olika träffar och aktiviteter.

En grafisk illustration av en cirkel

Hållbarhet

Som rekryterings- & bemanningsbolag har vi inte bara en inverkan på den miljömässiga hållbarheten, utan självklart också den sociala hållbarheten. 2021 ökade till exempel Sveriges utsläpp med 4% (Naturvårdsverket). Samma år uppskattade SCB också att 5,4% av inrikes födda människor var arbetslösa - medan siffran hos utrikes födda var hela 19,5%! Dessa fåtal exempel visar tydligt att vi alla måste styra våra organisationer åt ett mer hållbart håll.

Därför kommer Serveoffice framöver öka satsningarna på miljömässig och social hållbarhet. Några exempel på initiativ vi kommer ta är:

Text där det står att 2021 ökade Sveriges utsläpp med 4% samt att 2021 var 19,5% av utrikes födda i Sverige arbetslösa

Social hållbarhet:

  • (Självklart) sträva efter att alla kandidater får samma möjligheter till jobb, både hos oss och våra kunder
  • Sätta upp tydliga mål i exempelvis medarbetarnöjdhet och sjukfrånvaro
  • Stötta våra medarbetare i deras utveckling och ge dem en trygghet i sitt arbete (läs mer på sidan om Servepeople)

Miljömässig hållbarhet:

  • Minska konsumtion av resurser (som avfall och elanvändning)
  • Använda restaurerad elektronik som arbetsredskap
  • Välja hållbara val vid inköp av exempelvis kontorsmateriel

Inte anställd hos oss? Registrera ditt CV här!

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.