We serve competence

30 års bemanning och rekrytering inom

Ekonomi | Lön | Hr

Lediga tjänsterJag söker medarbetare

Karriär

WE SERVE COMPETENCE

I trettio år har vi på Serveoffice bemannat och rekryterat rätt kompetens till arbetsgivare inom hr, lön, ekonomi och finans. Oavsett om det gällt HR-chefer, ekonomer eller en redovisningskonsult så har vi varit den självklara partnern inom bemanning och rekrytering i Stockholm.

Med oss på Serveoffice hittar du inte bara ditt nästa steg i karriären utan även en trygg och utvecklande arbetsplats. Som det familjära rekrytering- och bemanningsföretaget har vi en personlig relation inte bara till våra kunder utan även till våra konsulter.

För dig som är anställd

Vi är ett Great Place to Work

Vi är ett av Kompetensföretagen auktoriserat bemanning och rekryteringsföretag och har i fyra år i rad certifierats av Great Place to Work som en av Sveriges bästa arbetsplatser. För oss är detta mer än bara utmärkelser, det är en arbetskultur som genomsyrar hela vårt företag. Mer om vad ett Great Place to Work är kan du läsa här.

Förmåner med oss på Serveoffice

Vår ambition är att vara den mest attraktiva aktören inom vår bransch. Därför erbjuder vi våra konsulter konkurrenskraftiga förmåner som inte bara innefattar exempelvis friskvårdsbidrag, försäkringar och hälsoundersökningar utan även en bonustrappa.

Självklart strävar vi även efter att skapa en trivsam arbetsplats för alla våra anställda med återkommande event och en tät dialog med respektive konsultchef. För oss är det viktigt att du trivs och att du kan utvecklas i din arbetsroll.

Kompetensutveckling på Serveoffice: På Serveoffice är vi övertygade om att kompetensutveckling är en viktig del av din karriär. Därför erbjuder vi ekonomiskt stöd för vidareutveckling av medarbetarna där du kan samla på er mer kunskap och växa i er nuvarande roll såväl som för framtida uppdrag. Du som konsult kan själv ta initiativ och ge förslag till områden där du vill kompetensutvecklas. Vi ser fram att utvecklas tillsammans med dig.

Serveoffice stöttar Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger. Serveoffice stöttar stolt Mentor Sveriges arbete för unga. Som en del av Serveoffice har du självklart möjlighet att engagera dig ideellt. Kontakta oss så berättar vi mer.

Mångfald på Serveoffice

Vi strävar efter mångfald på vår arbetsplats. Som sådan har och arbetar vi efter en mångfaldsplan både när det gäller vår personal men också kunder. Vår ambition är att alla oavsett kön, etnicitet, tro, sexuell läggning eller könsidentitet samt ålder och funktionsvariation, ska åtnjuta samma möjligheter. Vi välkomnar därför företag och arbetssökande oavsett bakgrund.

Vi tror att mångfald handlar om perspektiv som i sin tur grundar sig på både kunskap och erfarenhet. Som rekryterings- och bemanningsföretag verksamma i över trettio år så har vi en lång erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden men är också ödmjuka inför att vi som en mindre aktör har mycket att lära.

Kontakt

Hör av dig till oss om du behöver personal

På Serveoffice hjälper vi dig gärna med rekrytering och bemanning inom hr, lön och ekonomi. Någon av våra konsultchefer kommer att återkomma till dig så att vi så snart som möjligt kan hjälpa dig.

Namn

E-post

Telefonnummer

Vad kan vi hjälpa dig med?

Meddelande

Spontansökan