Historik

Bild från artikel i Dagens Nyheter 2009 på Serveoffice konsult och grundaren Cissi Silvstam

Historien om Serveoffice börjar med en serviceinriktad växeltelefonist på Företagshuset Herrgården i Sollentuna. När ägarna till Företagshuset bestämde sig för att lägga ut växeln på entreprenad, frågade de samtidigt om dåvarande växeltelefonisten Cissi Silvstam var intresserad av att driva denna. Cissi startade så småningom entreprenaden som drev växel- och receptionsfunktionerna på Företagshuset. För att sköta funktionerna anställde Cissi två kollegor och bedrev med andra ord en bemanningsverksamhet redan innan begreppet var skapat. Champagnekorken flög i luften år 1991 och Serveoffice var nu startat. Namnet har sina rötter i grundaren Cissi Silvstams engagemang och medvetenhet om att ge service och vikten av att kunna leverera en högkvalitativ sådan, Serveoffice blev därför ett väldigt passande namn.

Efter uppstarten med entreprenad fick Serveoffice fler förfrågningar. Bland annat om de skulle vilja ta hand om kundernas redovisning. Året var 1996 när kompetensområdet ekonomi kom till och en redovisningsbyrå startades under Serveoffice fana. Samma år flyttade bolaget till nya lokaler, den gula villan på Sollentunavägen 133. Detta hus har sedan dess varit ett känt landmärke för Serveoffice.

År 2001 mottog Serveoffice grundare Cissi Silvstam priset ”Årets företagare” i Sollentuna. I samband med detta hamnade hon på förstasidan i Dagens Industri.

Nu hade Serveoffice flera kunder på redovisningsbyrån och skötte även deras löneadministration. Löneadministration kräver lite annan kompetens än redovisning och underlaget för en egen avdelning var tillräckligt stort runt år 2007 då man startade en lönebyrå.

När ett bolag arbetar aktivt med bemanningsleverans så rekryterar man löpande nya medarbetare. Det är då naturligt att även erbjuda den tjänsten till sina kunder. Under våren 2008 skapades därför en egen avdelning för rekrytering, denna avdelning erbjöd även Executive Search.

Per Lindgren blev förste externa VD och tillsattes 2008. Cissi, som haft rollen som VD fram tills dess övergick till att jobba mer operativt i rollen som konsultchef, hon fortsätter vara majoritetsägare för bolaget.

Den 15 oktober 2010 var det dags för nya och större lokaler för Serveoffice. Platsen blev Hammarbacken 4B i Häggvik. 

Serveoffice förvärvade bolaget Personalcenter år 2013 efter flera års framgångsrikt samarbete. Förvärvet stärkte och utvecklade Serveoffice tjänsteutbud.

Den 1 januari 2016 tillträdde nuvarande VD Mårten Forslund.

Efter att ha etablerat två välfungerande affärsområden delade Serveoffice vid årsskiftet 2016/2017 upp bolaget i två. Bemanning och rekrytering stannar under Serveoffice namn och redovisnings- och lönebyrån skapar ett nytt bolag vid namn Ekonomilänken AB, för att ge de bästa förutsättningarna för att kunna vässa leveransen ytterligare. Från och med nu fokuserade Serveoffice helhjärtat på bemanning och rekrytering med den inneboende kompetensen kring redovisning och lön i ryggsäcken. Samtidigt som Ekonomilänken blev ett eget bolag så flyttade Serveoffice för första gången in till centrala Stockholm för en bättre närhet till kunder och kandidater, adressen blev Vasagatan 16.

Det var vid början av år 2017 som Serveoffice samarbetspartner, bolaget Action Datateam ABs, verksamhetsområde bemanning förvärvades. Förvärvet innebar också 20 nya medarbetare.

År 2017 var Serveoffice med i sin första medarbetarundersökning via det externa bolaget Great Place To Work och blev redan då certifierat som just ett sådant.

I slutet av 2017 förvärvade Serveoffice AB executive search-bolaget Executive Partners Scandinavia AB. Förvärvet stärker bolagets rekryteringsleverans som en del i Serveoffice mål i att utveckla just denna.

År 2018 valde Serveoffice att modernisera logotypen som sett likadan ut från bolagets start år 1991. Nuvarande logotype togs fram och publicerades i samband med en ny hemsida.

Idag är Serveoffice arbetsgivare åt ca 80 st medarbetare och är auktoriserade som bemannings- och rekryteringsföretag via arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.