Interim management

Interim Management är en effektiv lösning för dig som snabbt behöver tillsätta erfaren kompetens till din verksamhet. Vi som tillsätter interimslösningar har egen operativ chefserfarenhet. Det i kombination med vår mångåriga erfarenhet av konsultuthyrning samt ett stort och brett nätverk av underkonsulter med gedigen erfarenhet gör att vi snabbt kan tillsätta de specifika kompetenser som ni efterfrågar.

En del av Serveoffice uppdrag är att ge drivkraft i trenden att nyttja interimskonsulter för att utveckla befintlig personal samt driva förändring. Interim Management är en kostnadseffektiv lösning då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader utan ni som kund betalar endast för arbetade dagar, med andra ord endast för det som skapar direkt mervärde hos er.

Våra interimskonsulter har genom åren bevisat att de kan göra stor skillnad på kort tid och fungerar utmärkt vid tillfälliga behov eller i väntan på rekrytering. Att få in en rutinerad konsult med gedigen erfarenhet, specialistkompetens och nya perspektiv har många gånger visat sig vara ovärderligt för våra kunder och levererat ett resultat över förväntan. Serveoffice arbetar proaktivt med sitt nätverk av interimskonsulter då hastighet i kombination med mycket höga kvalitetskrav är av vikt.

Exempel på tillfällen då en Interimskonsult kan vara en fördelaktig lösning:

  • Arbetstoppar – då verksamheten behöver oväntad arbetsstyrka
  • Genomförandekraft – innan en ny chef eller specialist tar vid behöver verksamheten lyftas till en ny position
  • Kompetensbehov – specialistkompetens inom ett unikt kompetensområde
  • Rekryteringsperiod – perioden tills du fått rätt person på plats
  • Specifika projekt – vid tidsbegränsade projekt som behöver specialistkompetens
  • Snabb ersättare – vid oväntad chefs-, specialistavgång eller längre frånvaro