Vårt Uppdrag

We serve competence

 

Serveoffice ska vara det trygga valet för kandidater, medarbetare och kunder. Genom det skapas marknadens mest konkurrenskraftiga lösningar inom bemanning och rekrytering.

 

Vår affärsidé

  • Vi tillhandahåller träffsäkra konsulttjänster inom rekrytering och interimslösningar. Detta genom en gedigen behovsanalys med fokus på tids- och kostnadseffektivitet för kunden.
  • Genom ett utpräglat fokus på individen skapar vi bättre förutsättningar för engagemang och produktivitet vilket avspeglar sig i dialogen och relationen med kunden.
  • Alla Serveofficers verkar för hög professionalism och stärker därmed såväl det egna som företagets varumärke.

För att bli en ledande aktör inom personalförsörjning ställs höga krav på oss som företag. Vi är kompetensspecialister inom Ekonomi & Finans, HR & Lön samt Bank & Försäkring. Vårt mål är att fortsätta växa för att låta fler ta del av Serveoffice erbjudande.

Vi kan inte nog poängtera kundnöjdhet och dess vikt för vår fortsatta resa. För att fortsätta uppnå den krävs det att vi lägger krutet inifrån, det vill säga på vår personal. Varje medarbetare ska därför verka för våra ledord Passion, Expertis och Kvalitet – varje dag, i alla kontakter. Det innebär till exempel att vi strävar konstant efter att överträffa förväntningar, vi håller vad vi lovar, jobbar med ett långsiktigt perspektiv, ansvarar för att utvecklas, utmanar och söker alltid efter den bästa lösningen.