Bli ett proffs på självledarskap

Bli ett proffs på självledarskap

1 februari 2022

Tillbaka till nyhetsöversikten

Det har nog aldrig varit så viktigt som nu att ta ansvar för sitt arbete. Dagens distansarbete ställer allt högre krav på inte bara medarbetare utan även arbetsgivare. Katinka Kubenka är konsulten och experten med tipsen för att göra dig till en stjärna på självledarskap.

Ordet självledarskap kan låta diffust och dess syfte kanske banalt självklart. Att ta ansvar för sitt arbete är givet men i det vakuum som på många sätt uppstått under pandemin så är det inte helt enkelt för alla att hitta eller förstå sin fortsatta plats inom en organisation. Denna nya verklighet ställer nya krav på oss som medarbetare men även högre krav på en organisationsledning. För Katinka Kubenka, grundare och konsult på Insight Consulting, är dessa aspekter välbekanta och kanske just därför är hon en ivrig förespråkare av självledarskap.

Och riskerna är givna och säkerligen inte obekanta för de som redan spenderat månader framför Teamsmöten eller på hemmakontoret. Mikromanagement, mötesinflation och avsaknad av det sociala kittet som tidigare hållit samman arbetsteamet, är bara några av de påfrestningar som behöver hanteras. Kan självledarskap bli en lösning på detta?

Hur skulle du definiera självledarskap?

- Självledarskap för mig är då medarbetarna tar ett stort eget ansvar för det dagliga arbetet utan att bli arbetsledda. Det kräver dock ett tillitsfullt ledarskap, att man vågar släppa kontrollen och inte pekar med hela handen eller detaljstyr det dagliga arbetet, säger Katinka Kubenka.

Så vad ska man tänka på som arbetsgivare?

- Förutsättningen för att skapa detta är att organisationen är öppen och har tydliga mål. Ett självledarskap ställer höga krav på ledningen som måste se till att medarbetarna har ramverket de behöver för att kunna arbeta självständigt och effektivt. Man behöver ha tydliga roller samt en rak och tydlig uppföljning. Det är också viktigt att man är tydlig med vad som förväntas av dig och ditt uppdrag och det behöver finnas en tydlig och bra kommunikation mellan medarbetare och chef för att alla ska få en uppfattning om hur arbetet löper på. Det blir svårt att förhålla sig till sitt uppdrag om det inte är tydligt, menar Katinka Kubenka.

Och för den som tror att självledarskap enbart för med sig merarbete eller oöverskådliga utmaningar för både anställda och ledning, så finns det anledning att ta några djupa andetag. Självledarskap för med sig en hel del positivt om man tar sig an det med rätt attityd.

- Fördelarna med ett självledarskap är många, men bland annat att individen känner sig betrodd med ett stort ansvar. Detta kan i sin tur skapa motivation till att göra ett gott arbete eftersom medarbetaren känner sig delaktig, inkluderad och ser uppgiften som sitt personliga ansvar och även utövar förmågan att arbetsleda sig själv.

Hur viktigt är det nu med tanke på vår samhällssituation?

- Jag skulle säga att detta arbetssätt är framtidens ledarskap och avgörande om man som arbetsgivare vill skapa ett framgångsrikt tryggt arbetsklimat i sitt företag. Vill du få människor att bidra, ta ansvar för sin egen utveckling och våga ha en uppriktig och framåtriktad dialog med sin chef så kommer du att bli en attraktiv arbetsgivare.

Är det något alla bör prioritera?

- Jag tror att alla människor mår bra av att våga och kunna leda sig själv men för att kunna utöva självledarskap så kommer vi in på inre ledarskap. Inre ledarskap betyder att du är trygg med dig själv, vet vad du kan, vilka förmågor du besitter och även vad du vill framåt. Du behöver också vara duktig på att förmedla detta på ett tydligt sätt så att din chef och dina kollegor kan se till att just du får det du behöver för att komma till din rätt och bidra på bästa möjliga sätt, säger Katinka Kubenka och fortsätter.

- Självklart så ska din chef och ledare stötta dig i detta men jag anser att man har ett gemensamt ansvar och många människor jag möter är inte vana vid att själva ta detta ansvar utan behöver både stöd och verktyg för att kunna vara tydliga i sin dialog med sin chef och sina kollegor. Så här skulle jag verkligen vilja uppmuntra till att efterfråga stöd för egen utveckling och även att man som kollegor stöttar varandra i att våga ha en öppen dialog med sin chef om detta.

Vad ser du att arbetsgivare behöver bli bättre på relaterat till självledarskap?

- Jag skulle önska att chefer och ledare erbjöds metoder och verktyg för att de i sin tur kan vara tydliga och i sin tur kunna utöva ett självledarskap som skapar förutsättningar för dem att leda och driva sina medarbetare att bli mer trygga och komma till sin rätt i sina roller och uppdrag.

Vad kan man rent konkret göra som anställd?

- Jag anser ju att alla människor behöver ta ett eget ansvar för att bidra på det sätt som förväntas av dem på sin arbetsplats vilket oftast innebär att man är trygg med sig själv och duktig på att få sin energi att gå både till arbetslivet och privatlivet, säger Katinka Kubenka och avslutar.

- Så mycket enklare allting vore om vi vågade prata mer om vad behöver just jag, vad händer med mig när kraven och förväntningarna är för höga eller för otydliga, vilka behov behöver jag få tillfredsställda för att bli mitt bästa jag. Men för att bli så där tydlig och komma till sin rätt och göra mer aktiva val så behöver du som medarbetare ett tydligt ramverk från din chef och arbetsgivare och ibland ett utomstående stöd för att nå fram. Våga efterfråga det!

Katinka Kubenka

Katinka Kubenka

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.