En person som genomgått en lyckad onboarding

En lyckad onboarding - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

8 januari 2024

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Onboarding innebär inte bara en vecka av introduktioner och pappersarbete. Det är en strategisk process som kan avgöra hur en anställds framtid inom företaget kommer bli. Man kan säga att det är lite av ett första intryck av din organisation. Hur kan du då göra denna process till mer än bara en formalitet - och faktiskt använda den som en strategi för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning?

1. Förberedelser inför första arbetsdagen

Första intrycket är långvarigt och har en betydande inverkan på hur medarbetaren ser sitt framtida engagemang i organisationen. Därför är det viktigt att förbereda redan inför första arbetsdagen, för att onboardingprocessen ska flyta på som den ska. Skicka ut välkomstmaterial och viktiga dokument digitalt innan den första arbetsdagen. Dokumenten bör inkludera arbetsbeskrivning, företagspolicy och andra eventuella nödvändiga förberedelser. Boka också ett “före-onboarding-webbmöte” för att svara på eventuella frågor och introducera den nya personen till sina närmaste kollegor och chefer.

2. Integration i kulturen

Att integrera den nya personen i företagskulturen är inte bara en fråga om att personen ska passa in. Det handlar om att hen ska förstå och leva upp till företagets värderingar, vilket i sin tur kan påverka prestationen och företagets övergripande framgång. En person som inte känner att den passar in gör inte bra ifrån sig! På Serveoffice har vi därför en digital guide som beskriver företagets historia, mission, vision och värderingar i detalj. Prova gärna att visa något liknande för en ny person och ge tid för diskussioner och frågestunder kring detta material.

3. Sätt upp en tydlig personlig målsättning

För att ge den nyanställde en känsla av riktning och ägande över sitt arbete är det viktigt att fastställa tydliga och individanpassade mål. Dessa mål hjälper inte bara individen att fokusera på rätt saker, utan också att kalibrera sitt arbete med företagets strategiska mål. Sätt därför upp inledande mål och KPI:er som är direkt kopplade till den anställdes roll och företagets övergripande mål. Ha regelbundna uppföljningsmöten för att diskutera framsteg och justera målen allt eftersom.

4. Inför kompetensutveckling från dag ett

En hållbar kompetensförsörjning innebär att man behöver investera i kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetarna. Varför då? Det säkerställer att de anställda utför sina arbetsuppgifter effektivt och kan utvecklas för att kunna ta på sig nya, mer avancerade roller i framtiden. Identifiera därför redan nu eventuella brister i kompetens eller kunskap hos personen. Jobba sedan med HR och personens chef för att utveckla en individuell utbildningsplan.

5. Kontinuerlig uppföljning och justering

Onboarding är en process som sträcker sig över en längre tid och behöver en regelbunden uppföljning. Ett vanligt misstag många gör är att man bara mäter den anställdes prestation och nöjdheti början. Se därför till att följa upp detta kontinuerligt genom hela anställningen. Efter den inledande onboardingperioden kan du se till att göra det till en vana att ha regelbundna uppföljningsmöten. Använd feedback och samlad data för att kontinuerligt justera och förbättra onboardingen. Den tar aldrig slut!

Genom att vara medveten om dessa aspekter och integrera detta i din onboardingprocess kommer du ett stort steg närmare en hållbar kompetensförsörjning. Har du frågor eller vill diskutera detta vidare? Tveka inte att höra av dig till mig! 👇

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.