Mårten

Intern rekrytering - ett steg mot hållbar kompetensförsörjning

18 december 2023

Tillbaka till nyhetsöversikten

Hej, Mårten här!
Just nu är konkurrensen om kvalificerad personal hårdare än någonsin. Därför gäller det att tänka i olika banor när det kommer till kompetenstillsättning. Ett misstag många ofta gör är att förbise anställda man redan har i sitt företag och bara blicka utåt. Intern rekrytering är inte bara en kostnadseffektiv lösning, utan också en viktig del av en hållbar kompetensförsörjning. Hur kan du då implementera detta i din organisation? 👇

Utvecklingsmöjligheter ger tillväxt

När medarbetare ser att det finns utrymme att växa inom organisationen ökar deras engagemang och lojalitet till er. Detta skapar en positiv spiral - som inte bara gynnar individerna utan även hela företaget i det långa loppet. När medarbetare ser potential för utveckling jobbar de bättre. Ett tips är att införa en årlig karriärutvecklingsplan för varje medarbetare. Använd den för att identifiera framtida kompetensbehov i företaget och förbered dessa potentiella interna kandidater för dessa roller.

Intern rekrytering sänker kostnader

En intern rekrytering är oftast billigare än extern rekrytering. En intern kandidat känner redan till organisationen och därför tar det mindre tid och resurser att onboarda denna person. Detta bidrar till en mer hållbar och kostnadseffektiv kompetensförsörjning, som alla vinner på. Nästa gång du ska göra en tillsättning - prova att rekrytera internt och jämför sedan kostnaderna med andra tillsättningar du har gjort med externa kandidater. Jag är säker på att de kommer vara lägre!

Interna kandidater säkerhetsställer kulturell matchning

Att rekrytera inifrån säkerställer en starkare kulturell anpassning. Istället för att behöva bilda dig en uppfattning om hur en extern kandidats personlighet är (som du inte känner till) vet du vad du får med en intern kandidat. Anställda som redan är en del av företagskulturen anpassar sig ofta snabbare och kommer in i rollen under kortare tid. Om du är osäker på hur er kultur faktiskt är kan jag tipsa om att utföra en medarbetarundersökning för att förstå vad dina anställda värdesätter i företagskulturen. Baserat på insikterna du får kan du utvärdera interna kandidater.

Du stärker ditt arbetsgivarvarumärke

Genom att du visar en villighet att investera i din befintliga personal och erbjuda dem utvecklingsmöjligheter stärker du ditt företags rykte som en attraktiv arbetsgivare. Jag brukar se detta som att spara i en fond. Ju mer du investerar över tid, desto mer får du tillbaka passivt i längden. Ett starkt employer brand lockar talanger till dig. Kommunicera därför framgångar av intern rekrytering i företaget, både i företaget och ut till allmänheten. Detta kan göras genom nyhetsbrev, företagsbloggar eller sociala medier.

Om du vill veta mer om hur du kan optimera din rekryteringsprocess för att bygga en hållbar kompetensförsörjning kan du höra av dig till mig. Tveka inte att kontakta mig, så pratar vi mer! 👇

Lena Skogholm

Mårten Forslund - VD - Serveoffice

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.