Like a boss-kopp

Att leda rätt som chef

16 oktober 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Att vara en bra chef är en utmaning för många. Att stå ut med en dålig kan vara än svårare. Hur balanserar man mellan att vara en bra chef som balanserar både det bästa för arbetsgruppen och för företaget?

För många medarbetare är det inte bara skillnaden mellan ett bra och ett dåligt genomfört jobb utan även hur man talar om sin arbetsgivare och framför allt om man stannar kvar. Håller du inte med? Föreställ dig motsatsen, en dålig chef och vad det skulle kunna innebära för anställda och i förlängningen företaget.

Mårten Forslund har som VD på Serveoffice över elva års erfarenhet av ledarskap.

Vad är din definition av chefskap?

-En chef är den som är ansvarig för en arbetsgrupps prestation. En ledare är däremot en person som kan få den här arbetsgruppen att må och prestera bättre. Det är skillnad på en ledare och en chef. En ledare borde vara chef men det är långt ifrån alla chefer som är ledare.

En spännande definition, vad tror du konkret gör en bra chef?

– Jag tror man kan lära sig att bli en ok chef men inte en naturlig ledare. För mig handlar det om personlig mognad. Man kan inte teoretisera sig fram till bra ledarskap utan jag tror man gör det genom erfarenheter och nya perspektiv, att man vill och vågar utmana sig själv. Mitt mål som chef är lojalitet, att knyta personer till mig där vi båda får ett utbyte. Jag ger och då får jag engagemang och lojalitet.

Om du ska beskriva vad som är en dålig chef då?

-Innan jag blev chef blev jag varse vad ledarskap har för inverkan på en grupp. Det handlar om att ha en auktoritär ledarstil eller en mer demokratisk ledarstil. Det beror på vad du har för ideologi och i vilken kontext du verkar i. Den demokratiska är mest sympatisk men du behöver auktoritära inslag. Demokratisk approach inför ett beslut men ansvaret för beslutet ska vara auktoritär.

Hur tycker du man ska hantera en dålig chef?

– Som arbetstagare ifrågasätter jag en dålig chef. Det är självklart svårt men som chef måste man vara öppen för en dialog. Se till att ha konkret underlag som sträcker sig under en längre tid och var lugn och konstruktiv när du framför den. Gruppen presterar dåligt, jag och andra mår inte bra kan exempelvis vara bra punkter att ta upp. Det är inte medarbetarens ansvar men det drabbar nog honom eller henne så ett alternativ om detta inte hjälper är att man pratar med chefens chef och får man inte gehör bör man överväga att lämna.

Bästa tips att chef rätt?

-Vara lyhörd för andra och för dig själv, empatisk och lugn. Som chef är du där för arbetsgivaren och att du ska skapa ett värde för arbetsgivaren men det ska du göra tillsammans med ditt team. Du måste addera värdet till ditt team för att de ska addera värdet till bolaget. Det ansvaret har du och inte de.

Vad ska man tänka på när man rekryterar en chef?

-Du ska ha bolagets affär i åtanke och den här chefens roll i bolagets affär. Sen ska du säkerställa att chefen har de här egenskaperna som passar teamet. På Serveoffice gör vi en genomlysning av företaget när vi rekryterar en chef. Vi vill alltid prata med en kollega och en chef när vi tar fram en kravprofil för chef, minst. På så sätt får vi en rättvis bild av vad det finns för behov i gruppen och för affären.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.