Hur hanterar vi vår nya arbetssituation?

24 september 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Corona har som bekant förändrat arbetssituationen världen över. Något som inneburit allt från nya rekryteringsbehov till mer distansarbete. Men hur har vi hanterat denna förändrade arbetssituation? Undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work ger oss svaret i en nya rapport.

Coronakrisens intåg inte bara i Sverige utan världen över, innebar en stor omställning för många arbetsgivare och anställda. Exempelvis har distansjobb blivit något av en självklarhet för tusentals anställda. En av många förändringar som vi inte bara tvingats vänja oss vid utan som undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work fokuserar på i sin nya rapport ”Så har arbetslivet påverkats under Coronapandemin”.

Svenska företag flexibla

Enligt den nyligen publicerade rapporten med totalt 8 349 respondenter, får svenska arbetsgivare gott betyg när det gäller hanteringen av omställningen till följd av Covid-19. Hela 82% av de tillfrågade arbetstagarna känner sig tillfreds med sin tillvaro.

Men likväl finns det utmaningar som svenska arbetsgivare bör ta hänsyn till. Exempelvis jobbar anställda mer än vanligt under Coronapandemin. Bland dessa önskar sig 31 procent mer stöd från sin organisation och 35 procent känner inte att deras organisation aktivt uppmuntrar dem att fokusera på sin personliga hälsa och välbefinnande.

Distansarbete eller ej

På det stora hela märks en större nöjdhet hos de som arbetar på distans än de som fortfarande sitter kvar på kontoret. Här svarar drygt 88% av de som valt att arbeta utanför kontoret att de känner sig mer effektiva medan lite över hälften av de som arbetar på kontoret ger samma svar.

– Att vi känner oss mer effektiva hemifrån är inte så konstigt. Även om vi kan sakna det sociala samspelet med våra kollegor har de också medfört fler avbrott under våra arbetsda­gar på kontoret, förklarar Maria Grudén på Great Place to Work.

Yngre och äldre arbetstagare

Den tydligaste skillnaden mellan de svarande tycks enligt undersökningen vara ålder. Här tycks just yngre medarbetare ha allra svårast att anpassa sig till den nya normen med distansarbete där varannan under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt på distans. Detta står i rak kontrast med den äldre målgruppen som där en överväldigande majoritet är nöjda med sin arbetstillvaro. De litar på att deras ledare håller dem informerade om effekterna som corona har på deras arbete och känner att de kan möta sina kunders behov på ett tillfredsställande sätt, enligt rapporten.

– Som ledare är det viktigt att man inte enbart sätter rutiner och strukturer utan även finns närvarande för sina medarbetare och anställda. Ersätt den där fikan på kontoret med ett telefonsamtal och var lite extra kommunikativ med avstämningar och liknande, säger Mårten Forslund, VD på Serveoffice.

Kontakta oss

Porträtt av Cissi Silvstam

Cissi Silvstam

Konsultchef / Partner

Hoppas du hittar något intressant att läsa. Har du tankar, feedback eller förslag på vad vi kan eller borde skriva om, är du välkommen att höra av dig till cissi.silvstam@serveoffice.se

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.