Julbord

Information med anledning av Covid-19

24 mars 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Med tanke på den rådande situationen med Corona har vi på Serveoffice vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att säkerställa våra medarbetares hälsa och minska risken för smittspridning. Bland annat tar vi alla möten med såväl kund som leverantör via digitala kanaler. Personer som uppvisar sjukdomssymptom stannar hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och alla tjänsteresor utanför Sverige omfattas av reseförbud. Personal som vistats utomlands privat försätts i karantän i två veckor.

Samtidigt som vi vidtar dessa åtgärder och noggrant fortsätter följa nyheter och rekommendationer, väljer vi att fortsätta vår verksamhet för att kunna bistå företag med personallösningar och säkerställa våra medarbetares och konsulters försörjning. Söker du jobb eller söker ditt företag kompetens är du välkommen att kontakta oss. Vi rekommenderar att man följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19.

Med vänlig hälsning, Mårten Forslund, VD Serveoffice AB

Mårtens signatur

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.