We serve competence

30 års bemanning och rekrytering inom

Ekonomi | Lön | Hr

Lediga tjänsterJag söker medarbetare

Kvartalets medarbetare Q2

11 juli 2019

Tillbaka till nyhetsöversikten

Varje kvartal utser vi en kvartalets medarbetare som, utifrån våra ledord #personligtengagerad #skickligtproduktiv och #proffsigtkreativ, har utmärkt sig lite extra. Kvartalets medarbetare Q2 har valt att vara anonym och nämns därför nedan som ”X”. Motivering:

”X har varit en utomordentlig konsult och kollega ute hos vår kund från dag ett. Hon har på kort tid blivit en väldigt uppskattad konsult som är #personligtengagerad och #proffsigtkreativ. X har alltid kundens bästa i sikte och har av eget initiativ tagit på sig flera arbetsuppgifter än vad som hade bestämts. Detta har bl.a. resulterat i stora nedskärningar av onödiga kostnader hos kund samt stor arbetsavlastning för hennes chef på plats. X får ständigt beröm för sin #skickligtproduktiva, positiva och energifyllda inställning både av kund och kollegor, därför vill vi uppmärksamma henne med detta pris.”

Stort grattis och tack för ett mycket bra utfört jobb!

Spontansökan