Avidentifierade cvn

Avidentifierade CVn

1 november 2018

Tillbaka till nyhetsöversikten

I och med dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25:e maj i år har det blivit ännu viktigare hur personuppgifter behandlas, lagras och sparas. Med anledning av det, tillsammans med att Serveoffice vill vara så fördomsfria som möjligt, arbetar vi med avidentifierade CVn i våra rekryterings- och bemanningsprocesser. Det innebär att när kandidater presenteras till kund är beskrivningarna helt anonymiserade på så vis att de personuppgifter som kan hänföras till kandidaten tas bort. Ålder, kön, namn, etnicitet är exempel på sådant som inte nämns.

Hur kommer det sig att ni på Serveoffice har valt att arbeta med avidentifierade CVn?

Maria, rekryterare på Serveoffice svarar: ”Vi vill att fokus ska ligga på rätt saker i en rekryteringsprocess, det vill säga vad kandidaten har för kompetens och kunskaper. Alla ska få samma chans oavsett bakgrund och av den anledningen vill vi och våra kunder att inget annat ska vara avgörande. Feedbacken har varit väldigt positiv från såväl kunder som kandidater. Vi är glada och stolta över att detta har varit så framgångsrikt och ser gärna att kollegor i branschen hakar på.”

Beskrivningar som skickas till kund berättar bland annat inte sådant som är irrelevant för tjänsten, till exempel vem kandidaten är, dennes modersmål, vilket år hen gick ut gymnasiet eller potentiella fritidsintressen. När kandidaten är inbokad på intervju hos kund får de reda på kandidatens namn. Åldern blir enbart aktuell vid anställning då personnummer behövs.

Fördelar med avidentifierade CVn

Fördelarna med avidentifierande CVn och kandidatbeskrivningar är många, både för kund, kandidat och samhället i stort. Fokus ligger på rätt saker för alla involverade parter, nämligen kompetens.

Kontakta oss

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.