Fayyad

Vi ser en ökad ohälsa hos unga"

29 januari 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Mentor Sverige är en organisation som arbetar för ungas välmående över hela världen. Ett arbete som blivit allt viktigare i synnerhet under pandemitider. När nu Serveoffice går in och stöttar insatserna för svenska ungdomar, ville vi veta mer om vad en organisation som Mentor gör.

Fayyad Assali har en lång karriär inom ideell sektor och är idag verksamhetschef på Mentor Sverige. För honom står det klart att fler insatser för unga behövs idag.

- Vi har redan innan pandemin sett en ökad psykisk ohälsa och social oro hos ungdomar runt om i landet, där brist på självkänsla, och framtidstro samt ökad känsla av hjälplöshet är typiska karaktärsdrag . I och med Covid så miste många ungdomar sitt sociala sammanhang, trångboddhetens konsekvenser blev mer påtagliga och vi såg en ökad trend av våld i nära relationer och utsatthet runt om i landet och världen med barn och unga som särskilt utsatta.

Så vad gör Mentor rent konkret för att förändra denna situation?

- På Mentor arbetar vi med att framförallt stötta och stärka barn och unga genom olika program som varierar utifrån räckvidd och djup. Vi tror på den goda förebildens kraft i att öka resiliens och framtidstro hos ungdomar. Vi arbetar även med vuxna genom det vi idag kallar för föräldraprogrammet och där syftet är att ge vuxna verktyg i sitt föräldraskap genom seminarier inom olika ungdomsrelevanta ämnen samt en längre föräldrautbildning. Under 2020 fick vi som så många andra växla om och kunde erbjuda digitala alternativ för vår verksamhet.

Och det är ett arbete som gett resultat. Under året som gick nådde Mentor cirka 19 000 unga via sina program och olika insatser. Drygt 1800 vuxna deltog också i deras arbete, allt med ambitionen att förbättra svenska ungdomars tillvaro. Stor del av verksamheten är möjlig tack vare de givare som stöttar Mentors arbete. Allt från större näringslivsaktörer till mindre företag.

Vad gör små givare som Serveoffice för skillnad?

- Alla bidrag möjliggör ett fortsatt arbete med att tillgängliggöra goda förebilder till våra ungdomar, och i dessa tider är det viktigare än någonsin. Mentor får mindre bidrag från ett antal företag och man såväl klyschigt som sant säga att  ”ingen kan göra allt men alla kan gör något”.

Men även enskilda individer kan vara med och göra skillnad. Berätta hur.

- Alla kan göra skillnad genom att anmäla sig som mentor! För den som tycker att sex månader är ett stort åtagande brukar jag alltid säga ”anmäl dig som jobbmentor för att få en känsla och när du fått den känslan så kommer du vara fast.

Mentor Sverige verksamhet består av tre huvudsakliga program:

Jobbmentor som riktar sig till skolelever som under två timmar får lyssna på och inspireras av yrkesverksamma personer som berättar om sitt arbete och deras väg dit.

Proffsmentor som också sker i skolmiljö och där skolelever deltar på 4-8 timmars workshop med fokus den personliga utvecklingen (främst kommunikation, beslutfattande, självkänsla) och det professionella (studieteknik, entreprenörskap intervjuteknik och jobbsökande aktiviteter). Proffsmentor syftar till att komplettera inspirationen med faktiska verktyg som ungdomen kan använda sig av för att uppnå sina mål och ambitioner.

Individuella mentorprogrammet som är Mentors kärna och som bygger på ett individuellt mentorskap mellan en ungdom och en vuxen förebild under längre tid (6 månader) och där innehållet för träffar bestäms av ungdomens behov.

Mentor Sverige  - bild på ungdom

Mentor Sverige

En organisation som arbetar för ungas välmående över hela världen.

Kontakta oss

Porträtt av Cecilia Lallerman

Cecilia Lallerman

VD

Hoppas du hittar något intressant att läsa. Har du tankar, feedback eller förslag på vad vi kan eller borde skriva om, är du välkommen att höra av dig till cecilia.lallerman@serveoffice.se

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.